Budowa od A do Z

29 grudnia 2023
Budowa od A do Z

Zakres usług budowlanych – Co oznacza od A do Z w budownictwie?

Budowa od A do Z to model, w którym wybrana przez inwestora firma budowlana przejmuje całkowitą odpowiedzialność za realizację pełnego projektu inwestycyjnego, począwszy od procesu planowania, aż po całkowite oddanie budynku do użytkowania. Taki model budowy jest szczególnie ceniony przez korporacje oraz inwestorów, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia z zakresu budownictwa oraz organizacji placu budowy.

W tym artykule przybliżamy pojęcie budowy w formule „od A do Z”, skupiając się na jego zakresie, zaletach, wadach oraz ryzykach, jakie niesie ze sobą zlecenie kompleksowej budowy generalnemu wykonawcy inwestycji.

Na czym polega kompleksowe zlecenie budowy od A do Z?

Jedno z kluczowych pytań, jakie pojawia się w kontekście kompleksowego zlecenia usług budowlanych, jest pytanie o zakres prac od A do Z.

Firma budowlana z Krakowa

Czym dokładnie jest oraz jakie konkretnie etapy obejmuje?

Model od A do Z w branży budowlanej oznacza kompletną obsługę projektu budowlanego, od momentu wstępnej koncepcji aż do finalnego przekazania gotowego obiektu inwestorowi. Zakres prac nie jest w tym przypadku sztywnie określony oraz zależy od indywidualnych preferencji inwestora. W jednym z przypadków inwestor zdecyduje się na zakup gotowego projektu do adaptacji, w innym zaś zakupi projekt indywidualny u lokalnego architekta, a w kolejnym może zdecydować się na zlecenie budowy wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem wszelkich uzgodnień, oraz zgód. Niemniej jednak budowa w formule od A do Z to proces, który wymaga szerokiej wiedzy technicznej, doświadczenia oraz umiejętności zarządzania projektami w ściśle określonym czasie, oraz budżecie.

W skład prac budowlanych od A do Z wchodzą między innymi takie etapy budowy jak:

 1. Projektowanie

Pierwszym, a zarazem kluczowym etapem budowy od A do Z jest dokładne przeanalizowanie potrzeb inwestora. To właśnie na tym etapie architekci oraz inżynierowie współpracują z klientem, aby zrozumieć jego wizję, wymagania funkcjonalne oraz oczekiwaną estetykę planowanego budynku.

W następnym etapie owoce pracy projektanta przedstawiane są inwestorowi w formie wstępnej koncepcji. Po wniesieniu uwag przez zamawiającego koncepcja jest rozwijana oraz uszczegóławiana, aż do uzyskania pełnej satysfakcji przez inwestora. Po zatwierdzeniu tak przygotowanej koncepcji budowy, projektanci przystępują do wykonania właściwego projektu budowlanego. Czas potrzebny do opracowania projektu zależy od złożoności samej inwestycji i trwa najczęściej od 4 do 6 miesięcy. Po tym czasie jako inwestor otrzymujesz najczęściej prawomocne pozwolenie na budowę, co jest równoznaczne z rozpoczęciem prac budowlanych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat samodzielnego zarządzania projektem, koniecznie zapoznaj się z naszymi artykułami:

Budowa pod klucz vs. Samodzielne zarządzanie projektem.

Dom tani w budowie – Jak wybrać projekt taniego domu w 2023 roku?

 1. Przygotowanie placu budowy

Kolejnym ważnym etapem każdej budowy jest odpowiednia jej organizacja. Przygotowanie tymczasowej drogi dojazdowej, zapewnienia zaplecza socjalnego pracownikom, dostęp do mediów, wykonanie strefy bezpiecznego magazynowania materiałów oraz stanowiska pracy dla zbrojarzy, cieśli oraz monterów to tylko kilka z wielu kluczowych kwestii, jakie należy zapewnić przed rozpoczęciem prac na terenie budowy.

podbudowa podposadzkowa

Jeśli planujesz budowę w okresie jesienno-zimowym, koniecznie zapoznaj się z tym poradnikiem: Budowanie w okresie zimowym: Wyzwania i strategie podczas budowy zimą

 1. Organizacja sprzętu ciężkiego oraz narzędzi.

Organizacja sprzętu ciężkiego to kolejny ważny kamień milowy budowy. Praca sprzętu ciężkiego nie tylko ułatwia oraz przyśpiesza postęp prac, ale również zwiększa bezpieczeństwo pracowników. Pojęcie sprzętu ciężkiego obejmuje szeroko pojęty park maszynowy, do którego należą:

 • Koparko-ładowarka
 • Ładowarka Manitou
 • Zwyżka budowlana,
 • Dźwig,
 • Żuraw,
 • Walec,

Kolejnym ważnym aspektem, o którym należy pamiętać, jest zapewnienie sprzętu pomocniczego w postaci zagęszczarki, spawarki, pił, młotów i tym podobnych.

 1. Roboty ziemne oraz fundamentowe

Roboty ziemne i fundamentowe to kluczowy etap budowy każdego obiektu. Na tym etapie wykonywane są wszelkie prace związane z budową budynku do stanu zerowego, do którego należą: wykopy, drenaże, fundamenty, podbudowa podposadzkowa, izolacja przeciwwodna, termiczna oraz zasypanie fundamentów.

Fundamenty są podstawą dla całej konstrukcji, dlatego ich prawidłowe wykonanie jest kluczowe w celu zapewnienia stabilności i trwałości obiektu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat fundamentów, zapoznaj się z tymi artykułami:

Ocieplenie fundamentów pianą poliuretanową – czy to się opłaca? Charakterystyka oraz praktyczne porady.

Ocieplenie fundamentów – porady, materiały oraz wymagania techniczne

Budowa fundamentów – ile stali zbrojeniowej potrzeba do wykonania fundamentów?

 1. Budowa do stanu surowego otwartego oraz zamkniętego

Po zakończeniu prac fundamentowych następuje etap wznoszenia konstrukcji budynku do stanu surowego. Stan surowy otwarty to etap, w którym konstrukcja budynku oraz jego pokrycie jest już gotowe, ale brak jeszcze elementów, takich jak okna, drzwi oraz bramy. Stan surowy zamknięty to etap, w którym budynek jest już całkowicie zamknięty, a zatem budynek jest uzbrojony w stolarkę w postaci okien, drzwi oraz bram.

Stan surowy otwarty
 1. Wykonanie dróg, placów manewrowych oraz parkingów

Etap ten obejmuje przygotowanie infrastruktury zewnętrznej w celu poprawy funkcjonalności i dostępności obiektu. Prace te obejmują wykonanie dróg dojazdowych, placów manewrowych, parkingów dla przyszłych użytkowników, a także zasadzenie trawy oraz drzew.

 1. Roboty instalacyjne oraz wykończeniowe

Ostatnim etapem każdej budowy są prace instalacyjne i wykończeniowe. W tym czasie wykonywane są instalacje elektryczne, hydrauliczne, wentylacji oraz klimatyzacji. Po zakończeniu prac instalacyjnych przystępuje się do wykończenia wnętrz, obejmującego wykonanie takich prac, jak: malowanie, układanie płytek, montaż elementów wyposażenia itp.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda budowa krok po kroku, zapoznaj się z tym artykułem, w którym opisaliśmy szczegółowy zakres prac niezbędny do odbioru budynku: Budowa domu krok po kroku – jak wyglądają poszczególne etapy budowy domu?

Budowa w formule od A do Z – zalety, wady oraz ryzyka z niego płynące

Wybierając formułę budowy od A do Z, jako inwestor musisz skonfrontować ze sobą wszystkie zalety, wady oraz ryzyka, które niesie ze sobą zlecenie budowy w formule generalnego wykonawstwa, zależą do nich.

Zalety Wady Ryzyka
Oszczędność czasu Wyższy koszt budowy Trudności komunikacyjne
Ograniczenie stresów związanych z trudem budowy Mniejsza elastyczność zmian Pełna zależność od wybranego wykonawcy
Kompleksowa realizacji prac w ściśle określonym budżecie Mniejsza kontrola nad procesami budowlanymi Możliwość wystąpienia ukrytych kosztów
Dobra organizacja budowy   Słaba jakość wykonywanych prac
Duży stopień bezpieczeństwa na terenie budowie    

Co należy wiedzieć przed zleceniem budowy w formule od A do Z

Zlecenie budowy w formule od A do Z to ważny krok, który wymaga odpowiedniego przygotowania oraz dużej świadomości inwestora. Oto kilka kluczowych aspektów, które powinieneś wziąć pod uwagę, przed podpisaniem umowy z wykonawcą.

Sprawdzaj referencje: Przed wyborem wykonawcy sprawdź jego doświadczenie oraz referencje. Sprawdź poprzednie projekty oraz opinie innych klientów.

Połączenie płyty warstwowej z drewnianą konstukcją

Przygotowanie umowy z wykonawcą: Umowa z wykonawcą powinna dokładnie określać standard materiałów budowlanych oraz szczegółowo określać wszystkie prace, które mają być wykonane. Umowa powinna określać standardy odbiorów tych prac oraz oczekiwane standardy jakościowe, oraz estetyczne. Wszystko to pozwoli Ci uniknąć wielu potencjalnych nieporozumień w przyszłości.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak powinna wyglądać umowa z wykonawcą robót budowlanych, zapoznaj się z tym poradnikiem: Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Czyli jak podpisać Umowę z firmą budowlaną w 2022 roku

Zabezpiecz swoje interesy: Zapewnij sobie ochronę prawną, włączając w to klauzule dotyczące procedury rozwiązywania umowy oraz kary za nieterminowe wykonanie prac.

Gwarancja niezmienności ceny: Ważne jest, aby umowa zawierała zapisy dotyczące stałości ceny, chroniąc Twój interes przed nieoczekiwanymi podwyżkami.

Kontrola jakości prac: Jeśli planujesz zlecenie budowy w formule od A do Z, jako inwestor powinieneś rozważyć zatrudnienie profesjonalnego inspektora nadzoru inwestorskiego, który z należytą dbałością będzie reprezentował Twoje interesy, monitorujący jakość i zgodność wykonania prac z projektem budowlanym, normami oraz instrukcjami.

Zabezpieczenia finansowe: Rozważ zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej, które pozwolą Ci chronić zaliczkę przed jej wyłudzeniem.

Opracowanie przygotowali Krzysztof Ostrowski oraz Przemysław Szalek.

Copyright © Coolship. Wszelkie prawa zastrzeżone.