Ocieplenie fundamentów

29 czerwca 2022
Ocieplenie fundamentów

Ocieplenie fundamentów – porady, materiały oraz wymagania techniczne

Pytania dotyczące ocieplenia fundamentów pojawiają się cyklicznie i są jednymi z najczęstszych pytań stawianych przez Inwestorów dotyczących robót fundamentowych. Fachowo wykonana izolacja termiczna fundamentów zapewnia minimalizację ryzyka niekontrolowanej utraty energii (ciepła) oraz pozwala na budowę domu w duchu energooszczędnego budownictwa.

W artykule tym znajdziesz praktyczne porady oraz dowiesz się jak ocieplić fundamenty, oraz jak dobrać materiały termoizolacyjne które spełnią wymagania Prawa Budowlanego.

Wymagania techniczne dotyczące ocieplenia fundamentów

Prawo Budowlane jest stale zmieniającym się zbiorem przepisów z dziedziny budownictwa. Ewaluacja przepisów budowlanych ma na celu dostosowanie się do najnowszych technologii oraz nowoczesnych materiałów budowlanych.

ocieplenie fundamentów rysunek techniczny

Ocieplając dom styk pomiędzy ścianą fundamentową a podłogą powinien spełniać parametr izolacyjności termicznej co najmniej U=0,25 W/m2*K, ale jak to wygląda w praktyce? Jeżeli chcesz zapewnić wymagany współczynnik przenikania ciepła na samej termoizolacji powinieneś zastosować:

  • Sztywne płyty z PIR λ=0,22 o grubości 9 cm
  • Styropian XPS λ=0,31 o grubości 12 cm
  • Styropian EPS λ=0,38 o grubości 15 cm

W dalszej części artykułu opiszę Ci plusy i minusy każdego z tych rozwiązań. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jaką zastosować grubość styropianu do ocieplenia ścian zapoznaj się z niniejszym artykułem blogowym: Jaką grubość styropianu wybrać?

Ocieplenie fundamentów – pianka czy styropian?

Na tym etapie warto zastanowić się jakie zalety oraz wady ma pianka poliuretanowa, a jakie styropian. W przypadku styropianu jego niewątpliwą zaletą jest relatywnie niska cena oraz łatwość montażu. Styropian fundamentowy podzielić można na styropian EPS oraz styropian XPS, jednak czym tak naprawdę się różnią?

Styropian XPS (styrodur) jest lepszą odmianą styropianu EPS, która charakteryzuje się dużo lepszą izolacyjnością, odpornością na ściskanie oraz minimalną nasiąkliwością nawet poniżej 1%. Sprawia to, że styropian XPS stosujemy nie tylko do ocieplenia fundamentów, ale przede wszystkim wszędzie tam, gdzie istotną rolę gra wysoka odporność na ściskanie, jak parkingi, podłogi oraz izolacja płyty fundamentowej. Sprawia to, że styrodur jest droższy od styropianu EPS, przez co jest rzadziej wybierany do izolacji fundamentów przez inwestorów.

Styropian EPS charakteryzuje się gorszymi parametry izolacyjności termicznej, mniejszą wytrzymałością na ściskanie oraz jest bardziej nasiąkliwy, charakteryzuje się gorszymi właściwościami wodoodpornymi. Co zatem sprawia, że to właśnie styropian EPS jest najczęściej stosowanym styropianem do izolacji fundamentów? Przede wszystkim jego niska cena, która jest największą zaletą styropianu EPS. Styropian Hydro dzięki wzbogaceniu o dodatkowe związki hydrofobowe znacząco ograniczył swoją nasiąkliwość, która wynosi około 3,5%.

Konstrukcje żelbetowe 2022

Pianka PIR jako najnowocześniejszy materiał izolacyjny stosowany w budownictwie cechuje się przede wszystkim fenomenalnymi parametrami termoizolacyjnymi oraz niską nasiąkliwością wynoszącą zaledwie 2%. To właśnie wysoka izolacyjność sprawia, że płyty PIR stają się coraz częściej stosowanym materiałem zarówno w budownictwie z sektora prywatnego, jak i w budownictwie przemysłowym. Do zalet pianki PIR zaliczyć należy również jej dużą lekkość, bezpieczeństwo pożarowe oraz to, że pianka PIR nie utlenia się i nie traci swoich właściwości izolacyjnych. Trwałość pianki PIR znacząco przewyższa trwałość styropianu. Do głównych wad płyt PIR zaliczyć należy słabą odporność na promieniowanie UV (podobnie, jak ma to miejsce ze styropianem) oraz jej wysoką cenę. Cena pianki poliuretanowej staje się coraz bardziej atrakcyjna i systematycznie zbliża się do ceny styropianu, co sprawia, że płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej są coraz częściej wybieranym materiałem termoizolacyjnym.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się większej ilości szczegółów dotyczących wełny mineralnej, styropianu oraz pianki poliuretanowej zapoznaj się z tym artykułem blogowym w którym dokładnie opisaliśmy specyfikę tego materiału.

Jaki XPS na fundament wybrać?

Jak wspomniałem wcześniej styropian XPS charakteryzuje się dobrymi parametrami izolacyjnymi oraz minimalną nasiąkliwością. Ocieplając fundamenty polecam Ci zakupić styropian XPS o parametrach izolacyjności termicznej nie gorszym niż λ=0,33, a zatem λ=0,33, λ=0,31 lub λ=0,27.

Ocieplając fundamenty niskiego budynku jednorodzinnego możesz zdecydować się na zakup styropianu XPS o najmniejszych parametrach wytrzymałościowych na ściskanie, jak na przykład XPS300 (≥300 kPa). Im głębiej posadowiony fundament, a zatem im większe obciążenia tym styropian powinien być twardszy oraz mniej odkształcalny. W takim przypadku powinieneś zdecydować się na zakup styropianu XPS500 (≥500 kPa) lub XPS700 (≥700 kPa).

 

Jak poprawie ocieplić fundamenty styropianem?

Wykonując standardowe fundamenty na ławach, ocieplenie fundamentu powinno rozpoczynać się od poziomu górnej krawędzi ławy fundamentowej na pełną wysokość ściany fundamentowej. Połączenie termoizolacji ściany fundamentowej ze ścianą budynku wykonaj jako szczelne, w tym celu możesz użyć niskoprężnej pianki poliuretanowej.

Jeżeli zależy Ci na fachowym ocieplenia fundamentów musisz zadbać o pełną ciągłość izolacji, minimalizując tym samym ryzyko powstawania mostków termicznych. W tym celu powierzchnia ścian fundamentowych powinna być możliwie równa oraz czysta, umożliwiając równomierny montaż termoizolacji. Wszystkie szczeliny uzupełnij pianką poliuretanową. Pamiętaj, aby przed ociepleniem fundamentów wykonać dokładną izolację przeciwwodną fundamentu za pomocą mas bitumicznych typu Izohan/Dysperbit w co najmniej 2 lub 3 warstwach.

przekrój stopy fundamentowej

Jeżeli zdecydowałeś już jaki materiał zastosujesz do ocieplenia fundamentów, dokładnie zapoznaj się z instrukcją montażu określoną przez producenta systemu ociepleń w postaci styropianu lub pianki poliuretanowej. Mocowanie płyt styropianowych lub płyt PIR powinno być wykonywane za pomocą dedykowanych do tego celu klejów. Dlaczego klejów? Łączniki mechaniczne mogą przerwać ciągłość hydroizolacji, a co za tym idzie narazić fundament na szkodliwe działanie wilgoci oraz wody.

Kolejnym etapem jaki powinieneś poczynić ocieplając fundament jest zabezpieczenie go za pomocą folii kubełkowej. Zadbaj, aby tłoczenia były skierowane w kierunku ściany, a zatem do styropianu co umożliwia odpowiednią wentylację.

Ostatnim etapem ocieplenia fundamentu jest jego obsypanie. Można w tym celu skorzystać z ziemi z wykopu. Obsypanie fundamentów od wewnątrz wymaga stosowania dobrze przepuszczalnego materiału w postaci piasku, pospółki lub tłucznia. W przypadku obsypywania fundamentów od zewnątrz konieczność taka nie występuje i można skorzystać z gruntu rodzimego.

Jeżeli chciałbyś zlecić wykonanie fundamentów wraz z ich ociepleniem firmie specjalistycznej zapoznaj się z artykułem odpowiadający: Ile kosztuje wykonanie fundamentów domu.

Jak ocieplić fundament starego domu krok po kroku?

Nie jest tajemnicą, że w przypadku starego budownictwa izolacja fundamentów bardzo często nie występowała. To właśnie brak poprawnej izolacji bardzo często był powodem zawilgocenia oraz zagrzybienia ścian. Czym jeszcze charakteryzują się fundamenty starego domu?

Często ławy fundamentowe wylewane były bezpośrednio do dna wykopu, bez stosowania szalunku. Miało to wpływ nie tylko na zwiększenie ilości materiału w postaci betonu, ale również duże nierówności powierzchni fundamentów oraz powstanie ryzyko wymieszanie gruntu z wykopu z betonem podczas jego wylewania.

Wszystko to wpływa na to, że izolacja fundamentów starego domu jest znacznie bardziej skomplikowana niż w przypadku nowego budownictwa. Pamiętaj, że nie możesz odkopać całych fundamentów na raz, może to narazić konstrukcje na uszkodzenia oraz spękania. Odkopując fundamenty starego domu powinieneś zachować etapowość prac w odcinkach nieprzekraczających kilku metrów. Część inwestorów decyduje się na wykop ściany po całej długości, jednak robią to na własne ryzyko.

Zbrojenie fundamentów

Powierzchnia ścian fundamentowych musi być możliwie równa z uwagi na zachowanie ciągłości izolacji, minimalizując ryzyko powstawania mostków termicznych. W tym celu powinieneś wyrównać powierzchnię ścian fundamentowych oraz uzupełnić wszystkie pęknięcia oraz ubytki. Możesz w tym skorzystać z gotowych zapraw cementowych. Zdarza się, że po odkopaniu fundamentów są ona na tyle uszkodzone i zdegradowane, że zachodzi konieczność ich wzmocnienia. Jednym ze sposobów wzmocnienia fundamentów jest wykonanie zbrojonej opaski wzmacniającej, jednak powinieneś to wcześniej skonsultować z doświadczonym inżynierem budownictwa.

Pozostałą część prac powinieneś wykonać zgodnie z wcześniejszym opisem, a zatem;

  • wykonaj izolację przeciwwodną fundamentu,
  • przyklej styropian lub piankę poliuretanową na pełną wysokość ściany fundamentowej
  • wykonaj szczelne połączenie ściany fundamentowej z ociepleniem właściwym ściany,
  • zabezpiecz styropian folią kubełkową
  • wykonaj obsypanie fundamentów

Izolacja fundamentów – czy warto?

Odpowiedź na pytanie, czy warto ocieplać fundament nie może być inna niż tak. Koszty ogrzewania z roku na rok są coraz wyższe, do tego wszystkiego dochodzą jeszcze surowe restrykcje dotyczące dopuszczalnych źródeł energii.

Jaki fundament wybrać?

 

Z pełną świadomością mogę powiedzieć, że warto zadbać o poprawę izolacyjności swojego domu. Wpływa to nie tylko na bezpieczeństwo użytkowania domu, ale również na mniejsze rachunki oraz komfort psychiczny, że zrobiłeś wszystko co należy, żeby cieszyć się trwałym domem dla Twojej rodziny.

Artykuł opracowali Krzysztof Ostrowski oraz Przemysław Szalek.

Copyright © Coolship. Wszelkie prawa zastrzeżone.