Wszystko o bezpiecznym kredycie 2%

28 lipca 2023
Wszystko o bezpiecznym kredycie 2%

Jak wygląda budowa domu z kredytem 2 procent? Instrukcja krok po kroku.

Bezpieczny kredyt 2 procent jest odpowiedzią na trwającą recesję rynku budowlanego, spowodowaną pandemią COVID-19 oraz trwającą wojną na Ukrainie. Tani kredyt 2% jest rządowym program dopłat do kredytu mieszkaniowego, który jest skierowany dla osób od 18 do 45 roku życia, które nie mają oraz nigdy nie miały własnego mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

To wiedzą już wszyscy, ale jak bezpieczny kredyt 2% wygląda od podszewki? Jakie ryzyka za sobą niesie oraz czy warto z niego skorzystać? To i wiele więcej odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule, w którym szczegółowo opisujemy mechanikę działania, zestawienie zalet oraz wad, oraz gdzie leży haczyk bezpiecznego kredytu 2%.

Bezpieczny kredyt 2 procent, czyli odpowiedź na problemy rynku budowlanego w Polsce
Wzrost stóp procentowych z 0,1% do 6,75%
Spadek ilości udzielanych kredytów mieszkaniowych o 51%
Spadek ilości mieszkań, których budowę rozpoczęto o 49%
Wzrost ilości upadłości firm oraz upadłości konsumenckich o 43%
Spadek ilości nowo wydanych decyzji o pozwolenie na budowę o 32%

Co spowodowało postanie rządowego programu: Bezpieczny kredyt 2%?

Gwałtowny spadek popytu inwestycyjnego wywołał liczne problemy, z jakimi obecnie mierzy się cała branża budowlana, jak i produkcyjna. Powagę sytuacji opisujemy posiłkując się faktami oraz liczbami, które zostały zebrane oraz udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny. Należą do nich:

 • Wzrost stóp procentowych: z 0,1% z września 2021 do 6,75% z lipca 2023 roku (wzrost o 6 750%),
 • Liczba nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych zmniejszyła się o 25 799 (spadek o 54,01% porównując rok do roku),
 • Liczba ilości mieszkań, których budowę rozpoczęto zmniejszyła się o 86 977 (spadek o 49% porównując rok do roku),
 • Liczna nowo wydanych decyzji o pozwolenie na budowę zmniejszyła się o 77 697 (spadek o 32% porównując rok do roku),
 • Wzrost liczby firm oraz konsumentów, którzy ogłosili upadłość o 3 209 (wzrost o 42,6% porównując rok do roku)

W celu uniknięcia masowych zwolnień oraz kolejnej fali upadłości firm związanych z branżą budowlaną rządzący zdecydowali się na wprowadzenie programu „Bezpieczny kredyt 2%”.

Bezpieczny kredyt 2%

Sytuację z jaką obecnie boryka się cała branża budowlana przewidywaliśmy już 25 grudnia ubiegłego roku. Informowaliśmy wtedy o gwałtownym spadku zainteresowania się projektowaniem oraz odsunięciem planów dotyczących budowy przez szerokie grono inwestorów. Jeżeli ten wątek Cię zainteresował, koniecznie zapoznaj się z niniejszym artykułem: Rynek mieszkaniowy w Polsce – analiza statystyk GUS

O co chodzi z kredytem 2%? Wymagania oraz formalności.

Jak wspomnieliśmy we wcześniejszej części artykułu, z bezpiecznego kredytu 2% mogą skorzystać osoby do 45 roku życia, które nie mają własnego mieszkania. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej 1 dziecka, warunek ten musi spełnić przynajmniej jedno z nich. Bezpieczny kredyt 2% zaciągnąć można zarówno na zakup działki, budowę domu, jak i zakup mieszkania.

Maksymalna wysokość bezpiecznego kredytu 2% uzależniona jest od Twojej sytuacji rodzinnej i wynosi:

 • 500 000 złotych w przypadku jednej osoby,
 • 600 000 złotych w przypadku małżeństw lub rodziców co najmniej 1 dziecka,
 • 100 000 złotych na dokończenie trwającej już budowy przez jedną osobę,
 • 150 000 złotych na dokończenie trwającej już budowy w przypadku małżeństw lub rodziców co najmniej 1 dziecka,

Korzystając z programu bezpieczny kredyt 2% jego okres kredytowania wynosi od 15 do 35 lat (w zależności od indywidualnej oferty banku). Dopłata do bezpiecznego kredytu 2 procent przysługuje przez pierwsze 10 lat. Po tym czasie będziesz spłacał kredyt w formie stałej raty kapitałowo-odsetkowej.

Szkic domu z dachem płaskim

Wysokość wkładu własnego, a bezpieczny kredyt 2 procent

Wkład własny, podobnie jak w przypadku pozostałych kredytów mieszkaniowych jest wymagany również dla osób korzystających z programu bezpiecznego kredytu 2 procent. Wartość gotówkowego wkładu własnego nie może przekroczyć 200 tys. zł, chyba że wkładem własnym jest niezabudowana działka budowlana lub działka z rozpoczętą budową przed 1 lipca 2023 roku. Wysokość takiego wkładu (nieruchomości gruntowej) nie może przekroczyć łącznej wartości jednego miliona złotych.

Pamiętaj, że program bezpieczny kredyt 2% nie wyklucza skorzystania z programu: „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Łączna wysokość kwoty objętej programem mieszkanie bez wkładu własnego nie może być wyższa niż 200 tys. zł oraz nie może przekroczyć 20% wartości całkowitej kwoty wydatków.

Reasumując powyższe, wkładem własnym może być zarówno zabezpieczenie majątkowe w postaci nieruchomości gruntowej, jak i wkład finansowy. Wysokość wkładu własnego uzależniona jest od jego formy. Jeżeli nie stać Cię na wkład własny, możesz skorzystać z programu „mieszkanie bez wkładu własnego”, jednak jego wysokość nie może przekroczyć 20% całkowitej kwoty wydatkowania.

Bezpieczny kredyt 2 procent – gdzie jest haczyk? Plusy i minusy bezpiecznego kredytu 2%

Nie podlega wątpliwości, że bezpieczny kredyt 2 procent jest bardzo korzystną dla konsumenta opcją kredytowania zakupu nieruchomości lub jej budowy. Program „bezpieczny kredyt 2 procent” oferuje stabilną i niską stopę procentową. W kontekście rekordowo wysokiej inflacji, program bezpieczny kredyt 2 procent jest bardzo atrakcyjną i bezpieczną opcją dla konsumentów, którzy planują zakup lub budowę swojej pierwszej nieruchomości.

Dom z cegły

Jako kredytobiorca musisz być świadomy, że dopłata do bezpiecznego kredytu 2% przyznawana jest na okres 10 lat, natomiast minimalny okres kredytowania wynosi co najmniej 15 lat. Dopłata bezpiecznego kredytu 2% nie obejmuje pełnego okresu kredytowania.

Kolejnymi ważnymi kwestiami, o jakich musisz pamiętać jest możliwość utraty prawa do dopłat.

Prawo do dopłat do bezpiecznego kredytu 2% utracisz w następujących przypadkach:

 1. Spóźnisz się w spłacie raty kredytu chociażby o 1 dzień. W takim przypadku kredytobiorca nie otrzyma dopłat do raty kredytu w danym miesiącu. Oznacza to, że będzie on zobowiązany do spłaty pełnej raty kredytu, nieuwzględniającej rządowej dopłaty.
 2. Wynajmiesz lub użyczysz dom lub mieszkanie, a nawet jego część osobom trzecim.
 3. Wyprowadzisz się ze swojego domu lub mieszkania na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
 4. Dokonasz nadpłaty kredyt w przeciągu pierwszych trzech lat od jego uzyskania.
 5. Nadpłacisz kredyt na kwotę większą niż 200 000 zł w trakcie kolejnych 7 lat pod warunkiem, że łączna wysokość spłaty i zapłaconej raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej raty pomniejszonej o dopłatę
 6. Nie wprowadzisz się do mieszkania lub domu w przeciągu 2 lat od daty nabycia prawa własności lub odbioru budynku przez Nadzór Budowlany.
 7. Nabędziesz nowe mieszkanie lub dom w trakcie trwania dopłat rządowych do bezpiecznego kredytu 2%. W takim przypadku stracisz prawo do dopłat do bezpiecznego kredytu 2% z dniem nabycia nowej nieruchomości.
 8. Sprzedasz dom lub mieszkanie w trakcie obowiązywania dopłat do bezpiecznego kredytu 2%.
 9. Zmienisz sposób użytkowania nieruchomości, uniemożliwiając zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
 10. Ogłosisz upadłość konsumencką,
 11. Zmienisz oprocentowanie kredytu ze stałego na zmienne.

Pamiętaj jednak, że utrata prawa do dopłat to nie jedyna kara jaka może Cię spotkać. W znacznie gorszej sytuacji znajdować się będą osoby, które dopuściły się oszustwa kredytowego, zgodnie z artykułem 297 § 1 oraz 2 kodeksu karnego. W takim przypadku po uprawomocnieniu się wyroku sądu kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu dopłat wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 45 dni od dnia uprawomocnienia się tego wyroku.

Jeżeli zastanawiasz się czy warto rozpoczynać budowę domu z bezpiecznym kredytem 2%, zapoznaj się z tym artykułem blogowym, w którym opisaliśmy plusy oraz minusy budowy domu w 2023 roku.

Innym minusem bezpiecznego kredytu 2% jest skokowy wzrost cen lokali mieszkaniowych, spowodowany skokowym wzrostem popytu. Inwestorzy zachęceni korzystną opcją kredytowania nabycia nowego lokalu mieszkaniowego spowodował wzrost zainteresowania wolnymi lokalami mieszkaniowymi, a co za tym idzie wzrostem ich cen.

Jakie dokumenty musisz przygotować, aby skorzystać z programu Bezpieczny kredyt 2 procent?

Pierwszym krokiem w celu skorzystania z programu Bezpieczny kredyt 2 procent jest przygotowanie kilku kluczowych dokumentów, które umożliwią ocenę Twojej zdolności kredytowej, wartości planowanej inwestycji, oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dopłat. Należą do nich:

 • Wniosek kredytowy,
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków programu „Bezpieczny kredyt 2 procent”,
 • Dowód osobisty,
 • Zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • zaświadczenia o dochodach,
 • Wyciągu z konta z ostatnich miesięcy,
 • PIT za ubiegły rok,
 • Skrócony odpis aktu małżeństwa lub aktu urodzenia dziecka,
 • Dokumenty dotyczące kredytowanej nieruchomości, takich jak: decyzja o pozwoleniu na budowę, harmonogram budowy, kosztorys inwestorski, prawo do dysponowania działką przez kredytobiorcę lub sprzedającego, umowa przedwstępna kupna działki lub mieszkania w formie aktu notarialnego lub umowy rezerwacyjnej, wypis i wyrys z rejestru gruntów, odpis z księgi wieczystej, wycena nieruchomości.

Jeżeli planujesz budowę domu z bezpiecznym kredytem 2%, konieczne będzie wcześniejsze opracowanie projektu budowlanego oraz jego złożenie w urzędzie. To właśnie na podstawie projektu budowlanego otrzymasz prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę, która stanowi podstawowy dokument umożliwiający wzięcie kredytu na budowę domu.

Czas budowy domu

Jeżeli zbierasz się z zamiarem budowy domu z kredytem 2 procent, ale nie otrzymałeś jeszcze pozwolenia na budowę domu, zapoznaj się koniecznie z artykułem blogowym, w którym szczegółowo opisaliśmy jakie formalności należy spełnić w 2023 roku przy budowie domu?

Jak wygląda budowa domu z kredytem 2 procent?

Budując dom z bezpiecznym kredytem 2 procent, musisz być świadomy, że nie będziesz dysponować pełną wartością kredytu od razu. Kredyt będzie podzielony na poszczególne transze, które zostaną wypłacone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem prac, stanowiącym załącznik do umowy z bankiem.

Podział płatności na transze jest zabezpieczeniem dla banku przed niewłaściwym wykorzystaniem środków kredytowych. Transze w tym przypadku są powiązane z głównymi kamieniami milowymi budowy, należą do nich między innymi:

 • Budowa domu do stanu zerowego (fundamenty oraz posadzka na gruncie),
 • Budowa domu do stanu surowego otwartego lub zamkniętego,
 • Budowa domu pod klucz.

Kolejne transze kredytu mieszkaniowego otrzymasz po spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności określonych w umowie kredytowej oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem wypłat. Ilość transz, ich wysokość oraz termin wpłaty są szczegółowo określone w umowie kredytowej.

Wypłata transz wymaga przedłożenia dokumentów potwierdzających stan zaawansowania prac, najczęściej należą do nich:

 • Protokół odbioru prac przez Kierownika Budowy,
 • Faktury zakupu kluczowych materiałów budowlanych,
 • Zdjęcia ze stanem faktycznym budowy.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak fachowo przygotować oraz podpisać protokół odbioru prac, zapoznaj się z tym artykułem: Protokół odbioru robót – jak go podpisać?

Właśnie dlatego tak ważne jest przedłożenie w banku kosztorysu inwestorskiego planowanej inwestycji, ułatwia ona sporządzenie harmonogramu wpłat kredytu mieszkaniowego oraz ich wysokość. Jeżeli planujesz budowę domu z bezpiecznym kredytem 2%, koniecznie zapoznaj się z naszymi innymi artykułami, które ułatwią Ci przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego Twojej budowy.

Jakie banki przystąpiły do programu Bezpieczny kredyt 2%?

Jednym z częściej powtarzanych pytań przez przyszłych inwestorów oraz kredytobiorców jest pytanie o to, jakie banki przystąpiły do rządowego programu bezpieczny kredyt 2%. Porównanie ofert oraz warunków kredytowych jest niezwykle istotna w celu wyboru najkorzystniejszej opcji kredytu. Do programu Bezpieczny kredyt 2% przystąpiło obecnie 8 banków, a należą do nich:

 • PKO BP,
 • Bank Pekao,
 • Alior Bank,
 • Bank BPS  Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS,
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie,
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
 • SGB-Bank,
 • Velo Bank.

Koniecznie zapoznaj się z ofertą każdego z nich, co ułatwi Ci wybór najkorzystniejszej opcji wzięcia bezpiecznego kredytu 2%.

Bezpieczny kredyt 2 procent – podsumowanie.

Bezpieczny kredyt 2 procent postał w celu minimalizacji strat spowodowanych spadkiem popytu inwestycyjnego oraz załamaniem rynku mieszkaniowego w Polsce. Rządowy program dopłat do kredytów mieszkaniowych jest niezwykle atrakcyjną opcją na budowę lub zakup swojego pierwszego domu lub mieszkania.

Program ten jest jednak obwarowany licznymi ograniczeniami oraz karami, na które jako konsument musisz szczególnie uważać. Dokonanie nadpłaty kredytu w pierwszych 3 latach od jego uzyskania, zwłoka ze spłatą raty kredytu o chociażby jeden dzień, częściowe wynajęcie nieruchomości lub niewprowadzenie się w przeciągu 2 lat od daty nabycia praw własności to tylko kilka kluczowych przewinień, które spowodują utratę prawa do dopłat do bezpiecznego kredytu 2%.

Projekty domów - zgłoszenie

Obecnie zarówno firmy budowlane, składy, jak i producenci materiałów budowlanych mierzą się z licznymi problemami wywołanymi spadkiem popytu inwestycyjnego. Wielu z nich zdecydowało się na drastyczne kroki w postaci masowych zwolnień pracowniczych, a nawet decyzji o zamknięciu działalności gospodarczej.

Prawdopodobnie zastanawiasz się, co spowodowało tak drastyczny spadek popytu inwestycyjnego oraz co zmusiło inwestorów do wstrzymania planów o budowie swojego domu? Głównymi przyczynami tych decyzji są:

 • Rekordowo wysoka inflacja,
 • Niepewna sytuacja polityczna oraz gospodarcza,
 • Podwyższenie składki zdrowotnej oraz składek ZUS,
 • Skokowe wzrosty cen materiałów budowlanych,
 • Przerwanie łańcucha dostaw surowców oraz półproduktów niezbędnych do produkcji materiałów budowlanych.

Ostatnie lata nie należały do łaskawych zarówno dla inwestorów, jak i przedsiębiorców. Liczne lock down’y, wahania cen materiałów budowlanych oraz spadek wartości Polskiego Złotego to tylko kropla w morzu problemów, z jakimi przyszło nam się zmierzyć. Wszystko to wywołało negatywny oraz długoterminowy wpływ na Polską politykę gospodarczą oraz większą ostrożność inwestycyjną.

Budownictwo jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki, którego upadek grozi nie tylko brakiem nowych lokali mieszkalnych, ale również ubóstwem, wzrostem bezrobocia oraz przestępczości, spowodowanych brakiem perspektyw zawodowych. Sytuacja z jaką obecnie mierzymy się wszyscy spowodowała dynamiczne prace nad powstaniem impulsu dla odbudowy branży budowlanej, który ostatecznie nazwano Bezpieczny kredyt 2%.

Artykuł opracowali Krzysztof Ostrowski oraz Przemysław Szalek.

Copyright © Coolship. Wszelkie prawa zastrzeżone.