Firmy budowlane – Czym kierować się podczas wyboru firmy budowlanej?

3 lutego 2022
Firmy budowlane – Czym kierować się podczas wyboru firmy budowlanej?

Firmy budowlane – Czym kierować się podczas wyboru firmy budowlanej?

Wybór firmy budowlanej jest często jedną z najważniejszych decyzji podczas budowy domu lub zakładu produkcyjnego. W artykule tym znajdziesz informacje czym kierować się podczas wybory firmy budowlanej w Krakowie, w Małopolsce oraz na Śląsku.

Podczas wyboru firmy budowlanej powinieneś kierować się przede wszystkim dobrym stosunkiem ceny do jakości, stażem firmy na rynku budowlanym, posiadanym zapleczem sprzętowym przez oferenta, gwarancją niezmienności ceny oraz referencjami firm budowlanych.

Weryfikacja firmy budowlanej – pierwszy instrument każdego inwestora.

Niestety czasy na rynku budowlanym są trudne. Wiele firm budowlanych na terenie Małopolski oraz Śląska jest na skraju bankructwa, co zostało spowodowane brakiem nowych kontraktów przez pandemię COVID-19, niedoszacowanie wartości poprzednich kontraktów czy też braki kadrowe. Wykonawca, który popada w problemy finansowe w pierwszej kolejności walczy o odzyskanie płynności finansowej, dopiero później o rzetelną realizację podpisanych Umów.

Dokładna weryfikacja firmy budowlanej jest pierwszym instrumentem, jaki możesz zastosować wybierając firmę budowlaną. W tym celu powinieneś sprawdzić:

 • Stronę internetową firmy budowlanej,
 • Staż pracy na rynku budowlanym,
 • Opinie o firmie budowlanej na wizytówkach map Google, Facebooku, Panoramie firm oraz Oferteo,
 • Opinie o wykonawcy na portalu GoWork opisujący warunki pracy u pracodawcy,
 • Ewentualne nieopłacone należności firmy budowlanej na giełdzie wierzytelności oraz długów,
 • Referencje oraz realizacje firmy budowlanej, ich weryfikację poprzez kontakt z innymi inwestorami,
 • Czy firma znajduje się na białej liście Urzędu Skarbowego: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00226#1

Jeżeli oferent posiada bogatą, dopracowaną stronę internetową, posiada liczne opinie inwestorów oraz pracowników, a dodatkowo może pochwalić się dużym stażem pracy na rynku budowlanym przekraczającym 10 lat, licznymi referencjami oraz znajduje się na białej liście Urzędu Skarbowego przyjąć można, że firma budowlana jest warta uwagi.

Realizacje firmy budowlanej

Weryfikacja ofert – sprawdź oraz skonfrontuj dokładny zakres wszystkich ofert.

Kolejnym istotnym aspektem determinującym wybór firmy budowlanej jest zakres świadczonych usług. Jest to dość prosta i oczywista sprawa, ale dość często pomijana przez inwestorów.

Kompleksowa realizacja zlecenia oraz szeroki zakres świadczonych usług oferenta może zaoszczędzić Ci wielu problemów z kolejnymi podwykonawcami oraz złej organizacji placu budowy. Weryfikując oferty powinieneś przygotować sobie odpowiednie notatki, które ułatwią Ci konfrontowanie zakresu prac różnych oferentów. W przypadku kompleksowego zlecenia fundamentów powinieneś sprawdzić, czy firma budowlana zapewnia między innymi:

 • Ogrodzenie placu budowy,
 • Tablicę informacyjną,
 • Weryfikację projektu pod kątem jego poprawności i ewentualnych kolizji,
 • Wykonanie drogi dojazdowej do placu budowy,
 • Obsługę geodezyjną inwestycji,
 • Własne zaplecze higieniczno-sanitarne w postaci kontenera dla pracowników oraz przenośny toi toi,
 • Własny sprzęt w postaci koparko-ładowarki oraz szalunków,
 • Atesty na dostarczone przez siebie materiały oraz dokumentację powykonawczą,
 • Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz sposób izolacji fundamentów,
 • Zagospodarowanie we własnym zakresie ziemi z wykopu,
 • Utylizację odpadów wyprodukowanych przez wykonawcę w procesie budowlanym w tym resztek betonu po betonowaniu,
 • Wykonanie badań zagęszczenia gruntu,

Jak widzisz, jest wiele aspektów o których należy pamiętać organizując plac budowy. Często inwestorzy kierują się jedynie finalną ceną z oferty, nie dbając o jej szczegóły. Ostatecznie koszt wykonania robót budowlanych może wynieść Cię nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej biorąc pod uwagę wszystkie aspekty budowy.

Dokładna weryfikacja ofert oraz rozbicie jej na części pierwsze pozwoli Ci wybrać najtańszego oferenta nie zapominając o żadnej ze spraw związanych z budową. Inną sprawą jest to, że proces ten pozwoli Ci w rozpoznaniu nieuczciwych oferentów, którzy bazują na ukrytych kosztach budowy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się ile kosztuje wykonanie fundamentów, zapoznaj się z naszym artykułem: Ile kosztuje wykonanie fundamentów? Poznaj cenę wykonania fundamentów.

Poproś o cennik robót budowlanych przed podpisaniem umowy

Często na etapie realizacji robót inwestor poszerza zakres prac o dodatkowe prace, takie jak zagospodarowanie terenu, wycinkę drzew, wykonanie placów manewrowych, parkingów oraz dróg.

Warto na tym etapie ustalić z wykonawcą cennik usług budowlanych podstawowych prac, takich jak:

 • Wykonanie podbudowy z piasku, pospółki oraz tłucznia (cenę za m3),
 • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (cenę za m2),
 • Roboty ziemne (cenę za m3),
 • Wywóz nadmiaru ziemi z terenu inwestycji (cenę za m3),

Firma Coolship każdorazowo przed przystąpieniem do prac wykonuje rozeznanie rynku budowlanego oraz uzyskuje oferty na ceny podstawowych materiałów budowlanych, takich jak beton: tłuczeń, piasek oraz stal zbrojeniowa. co umożliwia zaplanowanie kosztów całej inwestycji oraz określenie progu cenowego robót dodatkowych w postaci dróg, parkingu oraz placu manewrowego jeszcze na etapie wyboru oferenta.

Dom w Zbierzowie budowa

Sprawdzaj oraz weryfikuj referencje budowlane oferentów

Wybór firmy budowlanej z małym stażem oraz niewielkimi referencjami zawsze zwiększa ryzyko niepowodzenia inwestycji, licznych wad wykonawczych oraz niespełnienie obowiązków wynikających z gwarancji oraz rękojmi. To właśnie opinie klientów pozwolą Ci w sprawdzeniu czy firma wykonuje prace w sposób fachowy, profesjonalny oraz to, czy spełniają swoje obowiązki gwarancyjne.

Rynek budowlany charakteryzuje się dużą dynamiką powstawania małych brygad budowlanych z sezonu na sezon. Wyobraź sobie sytuację, w której wybierasz firmę budowlaną bez stażu na rynku, firma ta wykonuje dla Ciebie prace budowlane związane z wykonaniem pokrycia dachu w szczycie sezonu letniego. Odebrałeś prace bezusterkowo wypłacając tym samym ustaloną kwotę za wykonane prace we wrześniu. Po pierwszych roztopach pojawiają się nieszczelności spowodowane niefachowym wykonaniem pokrycia. Nieszczelności powodują zagrzybienie ścian, zniszczenie mebli oraz podłóg, natomiast próby kontaktu z wykonawcą kończą się głuchym telefonem.

W takiej sytuacji większość inwestorów musi ponieść koszty napraw pokrycia oraz zniszczeń spowodowanych nieszczelnością z własnej kieszeni. Nawet po wejściu na drogę sądową nie ma pewności, że odzyskasz stracone pieniądze, jeżeli wykonawca stał się niewypłacalny.

Jest to sytuacja rzadka, mocno katastroficzna, ale niestety takie historie się zdarzają. Jako inwestor musisz pamiętać, że wybór skrajnie niskiej, nieracjonalnej oferty najczęściej kończy się problemami na etapie realizacji inwestycji. Doświadczenie oraz duży staż na rynku budowlanym weryfikuje zarówno niedoświadczonych jak i drogich oferentów.

Zabezpiecz się odpowiednimi zapisami w Umowie

Ostatnim, a zarazem najważniejszym instrumentem jaki powinieneś wykorzystać wybierając firmę budowlaną jest odpowiednie przygotowanie Umowy pod roboty budowlane. Sprawą pierwszorzędną jest dokładne opisanie zakresu prac oraz określenie rozwiązań techniczno-materiałowych. W kolejnym etapie musisz uzgodnić z Wykonawcą terminy realizacji robót oraz poszczególnych etapów prac, okresu gwarancyjnego oraz sposób płatności. Warto przygotować na tym etapie harmonogramu rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do Umowy. Dokładne przygotowanie Umowy zabezpieczy Cię przed nieuczciwym Wykonawcą oraz daje Ci możliwości dochodzenia swoich praw w przypadku trafienia na oszusta.

Zakład produkcyjny z biurem

 

Przygotowując Umowę powinieneś zabezpieczyć się stosownymi karami Umownymi, które standardowo wynoszą:

 • W przypadku zerwania Umowy z winy Wykonawcy: od 5% do 10% wartości kontraktu,
 • W przypadku opóźnień: od 0,05% do 0,1% za każdy dzień opóźnienia,

Podpisując Umowę z firmą budowlaną warto zabezpieczyć się przed niewykonaniem pełnego zakresu prac zgodnie z Umową oraz niespełnienie obowiązku gwarancyjnego. Koszty dodatkowe związane z nienależytym wykonaniem Umowy dobrze przerzucić na Wykonawcę, również te które będziesz musiał zrealizować z ewentualną inną firmą budowlaną.

Do najczęstszych nadużyć oraz uchybień ze strony firm budowlanych należą:

 • Porzucenie terenu budowy,
 • Opóźnienie w realizacji prac,
 • Zlecenie części prac kolejnym podwykonawców bez wiedzy Inwestora,
 • Niefachową realizację prac, niezgodną ze sztuką budowlaną oraz projektem,

Odpowiednio przygotowana Umowa pomoże Ci wybrać solidnego wykonawcę, który wykona prace w wyznaczonym terminie oraz budżecie. Jeżeli chcesz poznać ciekawe informacje związane z budową domu oraz jego wykończeniem zapoznaj się z naszymi pozostałymi opracowaniami.

 

Opracowanie przygotowali Krzysztof Ostrowski oraz Przemysław Szalek.

Copyright © Coolship. Wszelkie prawa zastrzeżone.