Odległość domu od sąsiada – jak ustalić?

31 grudnia 2021
Odległość domu od sąsiada – jak ustalić?

Odległość domu od sąsiada – jaką odległość należy zachować budując dom lub biuro?

Pytania dotyczące odległości domu od granicy działki oraz budynku sąsiadującego są bardzo często zadawanymi pytaniami w sieci. Wychodząc naprzeciw tym pytaniom postaram się w sposób jasny i możliwie najbardziej czytelny odpowiedzieć na pytanie dotyczące odległości domu lub biura od granicy działki.

Jakie odległości od granicy działki?

Jaką należy zachować odległość domu od granicy działki w świetle obowiązujących przepisów?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego odległość budowanego obiektu nie może być mniejsza niż;

  • 3m w przypadku ściany bez okien i drzwi,
  • 4m w przypadku ścian z oknami i/lub drzwiami.

Oczywiście nie są to jedyne przepisy jakim muszą odpowiadać obiekty budowlane, a jedynie jego kredo. W zależności od tego jaki obiekt planujesz wybudować oraz o jakim przeznaczeniu. Odległości od granicy oraz sąsiadującego obiektu mogą być większe lub mniejsze. W pierwszej kolejności jednak powinieneś zapoznać się z postanowieniami Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) obowiązującym na terenie inwestycji. To on określa podstawowe wymagania jakim musi odpowiadać każdy nowobudowany dom czy też biuro.

Odległość domu od sąsiada – zachowaj odpowiednią odległość od najbliższego budynku

Inną bardzo ważną kwestią determinującą usytuowanie domu lub biura na działce jest odległość do najbliżej usytuowanego budynku. Większą odległość należy zachować od budynku obarczonego dużym ryzykiem pożaru lub wybuchu niż zwykłego budynku mieszkalnego. To właśnie odległość od sąsiadującego obiektu zapewnia Twoje bezpieczeństwo komfort życia oraz użytkowania budynku.

Jeżeli planujesz budowę biurowca w najbliższej okolicy hali produkcyjnej łatwopalnych lub wybuchowych materiałów powinieneś odsunąć się od tej hali na bezpieczną odległość, lub wydzielić się przeciwpożarowo ścianą przeciwpożarową. To ona zapewni Ci bezpieczeństwo w razie pożaru. Dla wielu inwestorów jest to bardzo nieintuicyjne, często pojawiają się pytania: „dlaczego to ja muszę odsuwać się od sąsiada, przecież to on prowadzi niebezpieczną działalność gospodarczą”. W tym przypadku musisz pamiętać, że najważniejsze jest Twoje bezpieczeństwo. Wyobraź sobie wybuch pożaru budynku sąsiadującego oraz rozprzestrzenienie się ognia na Twoją inwestycję. Jest to niedopuszczalne, dlatego przepisy surowo zabraniają budowy obiektów w swojej najbliższej okolicy. W przypadku takich obiektów ciężko ocenić odległość domu lub biura od sąsiadującego budynku zdalnie, konieczna jest wcześniejsza analiza prawna inwestycji. Odległość ta jednak zazwyczaj nie przekracza od 15m do 20m od terenu sąsiadującego budynku.

roboty ziemne pod fundamenty

 

Kolejnym przykładem jest budowa podpiwniczonego domu lub biura. W tym przypadku to Ty wchodziłbyś w szkodę swojemu sąsiadowi wykonując roboty ziemne, (głębokie wykopy) oraz fundamentowe w samej granicy działki.

Czym kierować się podczas usytuowania domu lub biura na terenie działki?

Kryteriów, którymi powinieneś się kierować podczas usytuowania swojego domu lub biura jest cała masa. Poniżej opiszę Ci listę spraw, o których musisz pomyśleć podczas usytuowania domu na terenie działki. Zazwyczaj jednak poprawnego usytuowania potrzebny jest doświadczeni oraz uprawniony architekt, który uświadomi Cię o wszystkich za oraz przeciw danego rozwiązania.

Zadbaj o:

  • Posadowienie obiektu na gruncie o dobrych parametrach nośności,
  • Dobre nasłonecznienie domu,
  • Dobrą dostępność do drogi,
  • Przyjazny widok za oknem,
  • Zminimalizowanie wpływu oddziaływania sąsiadujących obiektów na Twój dom.
dobre usytuowanie domu

Podsumowanie:

Jak widzisz kwestii o których należy pamiętać podczas usytuowania obiektu na terenie działki jest wiele. Najczęściej wystarczy zachować odległość 4m od granicy działki ze ścianą ze stolarką. Istnieje jednak możliwość zbliżenia się do granicy na odległość 3m w przypadku ścian bez okien. Warto jednak skorzystać z usług doświadczonego architekta, który pomoże Ci usytuować dom oraz biuro uwzględniając odpowiednie nasłonecznienie poprzez usytuowanie okien, zadba o przyjazny widok za oknem oraz o dostępność do drogi. Dodatkowo przeanalizuje sąsiadujące obiekty i zadba, aby żaden z sąsiadów nie oddziaływał znacząco na Twój dom.

 

Opracowanie przygotowali Krzysztof Ostrowski oraz Przemysław Szalek.

Copyright © Coolship. Wszelkie prawa zastrzeżone.