Ile kosztuje wykonanie fundamentów? Poznaj cenę wykonania fundamentów

16 listopada 2021
Ile kosztuje wykonanie fundamentów? Poznaj cenę wykonania fundamentów

Ile kosztuje wykonanie fundamentów? Poznaj cenę wykonania fundamentów

Data ostatniej aktualizacji: 12 luty 2023 r.

Rok 2021 oraz 2022 przyniósł rewolucję cenową na rynku budowlanym. Pytania dotyczące kosztów wykonania fundamentów jest coraz częściej pojawiającym się pytaniem wśród inwestorów. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i jednoznaczna, ale można przyjąć, że koszt wykonania fundamentu pod dom wynosi od 400 do 700 zł za m2, natomiast fundament pod halę przemysłową kosztuje od 300 do 600 zł za m2 powierzchni użytkowej obiektu.

Warto tu też nadmienić, że koszty fundamentu pod dom odnoszące się do powierzchni użytkowej nie są w pełni precyzyjne. Dom z dachem płaskim ma na podobnych fundamentach znacznie większą powierzchnię użytkową niż dom z dachem skośnym. Dlatego lepiej jest szacować koszt fundamentów odnosząc się do powierzchni całkowitej budynku, czyli liczonej po powierzchni posadzek i stropów. W przypadku hal przemysłowych wycena fundamentów uwzględnia się również cenę podbudowy pod posadzkę, która często stanowi poważny wydatek inwestycyjny. Wszystko jednak zależy od złożoności projektu, głębokości posadowienia fundamentów oraz wielu innych czynników, które opiszę w dalszej części opracowania.

Zapoznaj się z poniższym wykresem, w którym przedstawiam zestawienie cenowe wykonania fundamentów pod dom jednokondygnacyjny o pow. 120 m2 oraz halę przemysłową o pow. 500 m2 z rozbiciem na materiały oraz robociznę.

Wykres cenowy wykonania fundamentów

Od czego zależy koszt wykonania fundamentów?

Chcąc określić koszt wykonania fundamentów należy przede wszystkim dokonać podziału na kategorie i specyfikę obiektów budowlanych. Ważnym kryterium decydującym o cenie fundamentów są warunki geologiczne, hydrologiczne oraz ewentualne szkody górnicze. Dodatkowymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wartość robót fundamentowych jest poziom posadowienia budynku, wysokość obiektu, a nawet odległość od najbliższej betoniarni.

Rodzaje fundamentów

Decydującym czynnikiem wpływającym na koszt wykonania fundamentu jest technologia wykonania. Fundamenty można podzielić na kilka podstawowych rodzajów:

 1. Fundamenty monolityczne – składające się z:
 • ławy zbrojonej i wylewanej na chudym betonie (najczęściej o grubości 10 cm) – szerokość ławy zwykle wynosi od 50 do 80 cm, wysokość od 30 do 50 cm
 • ściany fundamentowej – wysokość ściany kształtuje się w przedziale od 60 cm do 90 cm (lub więcej w zależności od ukształtowania terenu), grubość ściany fundamentowej zależna jest od materiału wyższej kondygnacji, najczęściej jest to 25 cm, ale może występować w przedziale od 20 cm do 30 cm (w wyjątkowych przypadkach może być szersza)
 1. Fundamenty hybrydowe – składające się z:
 • ławy zbrojonej i wylewanej na chudym betonie (najczęściej o grubości 10 cm) – szerokość ławy zwykle wynosi od 50 do 80 cm, wysokość od 30 do 50 cm
 • ściany fundamentowej z bloczka betonowego murowanego na zaprawie cementowej z rdzeniami żelbetowymi lub bloczka zalewowego – podobnie jak w przypadku ścian monolitycznych grubość ściany fundamentowej zależna jest od grubości ścian wyższej kondygnacji
 1. Fundamenty monolityczne na płycie fundamentowej – składające się z:
 • płyty zbrojonej i wylewanej na chudym betonie o grubości od 5 cm do 10 cm – wysokość płyty zwykle waha się od 25 cm do 50 cm
 • ściany fundamentowej podobnie jak w powyższych rodzajach monolitycznej żelbetowej lub murowanej albo zalewowej

Szacując koszt wykonania fundamentów trzeba zaznaczyć, że wykonane budynku na płycie fundamentowej będzie najdroższym rozwiązaniem, głównie ze względu na wysoki koszt stali zbrojeniowej, jak i koszt betonu. Czynnikiem obniżającym zaś będzie niższy koszt deskowania fundamentów.

Fundamenty żelbetowe wylewane monolityczne są tańszym rozwiązaniem niż wykonanie płyty fundamentowej i z pewnością charakteryzują się bardzo dobrą sztywnością konstrukcji, dodatkowo wykorzystując technikę betonu wodoszczelnego można już na samym etapie wykonywania surowych fundamentów osiągnąć dobre parametry przeciwwilgociowe. Jest to najczęściej projektowany fundament.

Tańszym, ale również najmniej polecanym fundamentem jest fundament hybrydowy opisany powyżej.

Przechodząc do konkretnych przykładów przeanalizuję tutaj czynniki cenotwórcze wykonania fundamentów budynku jednokondygnacyjnego o powierzchni 120 m2 oraz fundamentów hali o powierzchni 500 m2.

Cena fundamentów pod dom o powierzchni 120 m2 o jednej kondygnacji:

 • Roboty ziemne (wykopy pod fundamenty wraz z ich zasypką z zagęszczeniem) – 5 000 zł
 • Beton (chudy beton pod ławą, ława, ściana i beton podposadzkowy) – 10 000 zł
 • Stal zbrojeniowa – 6 000 zł
 • Deskowania – 6 000 zł
 • Izolacja przeciwwilgociowa – 2 000 zł
 • Izolacja termiczna – ocieplenie – 3 000 zł
 • Koszt robocizny – 28 000 zł

Koszt całkowity wykonania: 60 tys. zł.

Zatem koszt wykonania fundamentów pod dom to ok. 500 zł/m2

Wykres cenowy fundamenty

Cena wykonania fundamentów pod halę o powierzchni 500 m2:

 • Roboty ziemne (wykopy pod ławy i stopy fundamentowe wraz z ich zasypką z zagęszczeniem) – 15 000 zł
 • Beton: (chudy beton pod ławy i stopy, ławy, ściany fundamentowe oraz beton podposadzkowy) – 30 000 zł
 • Stal zbrojeniowa – 10 000 zł
 • Deskowania – 9 000 zł
 • Izolacja przeciwwilgociowa – 4 000 zł
 • Izolacja termiczna – ocieplenie – 4 000 zł
 • Podbudowa z tłucznia pod chudy beton hali gr. 25 cm – 13 000 zł
 • Koszt robocizny – 75 000 zł

Koszt całkowity wykonania: 160 tys. zł

Zatem koszt wykonania fundamentów pod halę to ok. 320 zł/m2

Inne czynniki mające wpływ na koszt wykonania fundamentów

W przypadku rozwiązań nietypowych, występowania szkód górniczych lub skomplikowanych warunków gruntowych cena fundamentów może znacząco wzrosnąć.

Dodatkowo na koszt wykonania fundamentów mogą wpłynąć takie czynniki jak:

 • Lokalizacja budowy – dotyczy to głównie cen betonu (odległość betoniarni od budowy, co przekłada się na koszt dostarczenia betonu oraz lokalne ceny mieszanek betonowych) oraz kruszyw (występowanie w okolicy kamieniołomów, co ma przełożenie na koszt ich transportu na budowę)
 • Pora roku – konieczność stosowania dodatków przeciwmrozowych oraz grzania betonu, co zwiększa koszt betonowania o ok. 15 procent.

Wykonanie fundamentów – cennik robocizny

Częstym pytaniem Inwestorów jest pytanie dotyczące samej robocizny fundamentów, czyli usługi wykonania fundamentów po odliczeniu kosztów podstawowych materiałów takich jak beton, stal, izolacje, kruszywa. Odpowiedź nie jest prosta, ponieważ z robocizną są związane koszty deskowań, które bardzo często są wynajmowane, nie wspominając o różnego rodzaju drobnych materiałach (gwoździe, wkręty, markery, pianki montażowe, kleje do izolacji, dystanse do betonu itp.) oraz sprzęcie (koparka, zagęszczarki, wibratory do betonu, płyty wibracyjne, niwelatory, płyty do badania stopnia zagęszczenia podbudowy)

Bazując na wcześniejszym przykładzie domu o powierzchni 120 m2 oraz hali przemysłowej o powierzchni 500 m2 poniżej znajdziesz informację, ile kosztuje robocizna na wykonanie fundamentów.

 1. Koszt robocizny budowy fundamentu pod dom o powierzchni 120 m2.
 • roboty ziemne – 5 000 zł
 • wykonanie chudego betonu pod ławy – 1 500 zł
 • deskowanie ław i ścian fundamentowych – 7 500 zł
 • zbrojenie ław i ścian fundamentowych – 3 500 zł
 • wykonanie ław fundamentowych – 4 500 zł
 • wykonanie ścian fundamentowych – 9 500 zł
 • izolacja przeciwwilgociowa fundamentów – 1 500 zł
 • izolacja termiczna fundamentów – 1 500 zł
 • zagęszczenie gruntu pod posadzką – 2 000 zł
 • wykonanie betonu podposadzkowego – 2 500 zł

Łącznie: 39 tys.

zbrojenie płyty fundamentowej
 1. Koszt robocizny budowy fundamentu pod halę przemysłową powierzchni 500 m2.
 • roboty ziemne – 15 000 zł
 • wykonanie chudego betonu pod ławy i stopy – 4 000 zł
 • deskowanie ław, stóp i ścian fundamentowych – 17 000 zł
 • zbrojenie ław, stóp i ścian fundamentowych – 8 tys.
 • wykonanie ław i stóp fundamentowych – 13 000 zł
 • wykonanie ścian fundamentowych – 19 000 zł
 • izolacja przeciwwilgociowa fundamentów – 4 000 zł
 • izolacja termiczna fundamentów – 3 000 zł
 • wykonanie podbudowy pod posadzkę zagęszczonej mechanicznie – 8 000 zł
 • wykonanie chudego betonu pod posadzkę – 8 000 zł

Łącznie: 99 tys.

Ceny materiałów niezbędnych do wykonania fundamentów

Aktualna sytuacja na rynku materiałów budowlanych jest bardzo niestabilna. Rok 2021 przyniósł całą serię podwyżek materiałów budowlanych i niezmiernie trudno jest dzisiaj dokonywać wycen długoterminowych kontraktów.

Przykładowo cena stali zbrojeniowej w szczytowym momencie bieżącego roku wynosiła 5 500,00 zł za tonę (wzrost o ok. 250% w stosunku do roku ubiegłego).

Jednak postaram się określić podstawowe ceny materiałów niezbędnych do wykonania fundamentów:

 1. Beton z usługą pompowania na budowie (netto):
 • C8/10: 190,00 – 220,00 zł/m3
 • C20/25: 260,00 – 310,00 zł/m3
 • C25/30: 280,00 – 330,00 zł/m3
 • dodatek wodoszczelny W8: 10,00 – 15,00 zł/m3
 • dodatek przeciwmrozowy – 10,00 – 15,00 zł/m3
 • grzanie betonu – około 10,00 zł/m3
 1. Stal zbrojeniowa (netto):
 • 3 500,00 – 4 500,00 zł za tonę
 1. Dysperbit (netto)
 • 2,00 – 4,00 zł/kg
 1. Styropian fundamentowy (netto):
 • 300,00 – 450,00 zł/m3
 1. Tłuczeń (netto):
 • 50,00 – 80,00 zł za tonę
 1. Piasek (netto):
 • 30,00 – 45,00 zł za tonę

Koszt izolacji fundamentów. Jaką izolację wybrać?

Najczęściej stosowaną izolacją fundamentów budynków niepodpiwniczonych jest izolacja lekka-przeciwwilgociowa. Stosuje się tu wszelkiego rodzaju dysperbity występujące pod podobnymi nazwami. Są to masy, które nie wchodzą w reakcję ze styropianem i po nałożeniu pędzlem podwójnej warstwy zapewniają izolację fundamentu niezbędną dla prawidłowego zabezpieczenie budynku.

W przypadku występowania wysokich wód gruntowych stosuje się najczęściej dwuskładnikowe masy nakładane pacą, których koszt jest kilkakrotnie wyższy, jednak zapewniają one wysoki poziom zabezpieczenia fundamentów.

Kolejną istotną, jeśli nie najważniejszą izolacją fundamentów jest izolacja pozioma z wszelkiego rodzaju pap. Papy stosuje się je zarówno pod ławami i stopami fundamentowymi jak i przed położeniem pierwszej warstwy pustaków kondygnacji nadziemnej. Jest to najważniejsza warstwa izolacyjna zapewniająca bezpieczeństwo przeciwwilgociowe budynku. Wewnątrz budynków i hal stosuje się najczęściej folię budowlaną kładzioną na zakład w jednej lub dwóch warstwach.

Najdroższym, a jednocześnie najlepszym rozwiązaniem spotykanym na rynku są wszelkiego rodzaju membrany, dzięki którym możesz całkowicie wyizolować fundament oraz posadzkę od gruntu co jest niezwykle istotne w przypadku budowy zakładów chemicznych, sortowni odpadów lub innych zakładów przemysłowych istotnie wpływających na środowisko.

Ile kosztuje ocieplenia fundamentów pod budynki i hale? Jaki styropian wybrać?

Na rynku materiałów służących do ocieplania fundamentów występuje szereg produktów. Ich ceny są zróżnicowane w zależności od jakości, gęstości, parametrów izolacyjności termicznej oraz hydroizolacyjności. Zaliczyć do nich można:

 • styropian ekspandowany (najczęściej występujący w kolorze niebieskim) – koszt 300,00 – 350,00 zł/m3
 • styropian ekstrudowany XPS – koszt 450,00 – 500,00 zł/m3 (charakteryzuje się dużo lepszymi parametrami na ściskanie oraz odpornością na wilgoć występującą w gruncie).

Oczywiście cena odnosi się do m3 styropianu, standardową grubością styropianu dedykowaną dla ścian fundamentowych budynków niepodpiwniczonych jest 10 cm, ale wielokrotnie projektanci sugerują jej zwiększenie nawet do 20 cm, w wyniku czego na ten sam obiekt możesz zużyć dwa razy więcej materiału.

 

Opracowanie przygotowali Krzysztof Ostrowski oraz Przemysław Szalek.

Copyright © Coolship. Wszelkie prawa zastrzeżone.