Hala magazynowa w Będzinie

Budowa hali magazynowej w Będzinie dla firmy Rozmus.

Realizacja samoobsługowej hali magazynowej w Będzinie wymagała od nas pełnej fachowości oraz dbałości o szczegóły. Inwestycja mieści się bowiem w strefie oddziaływania szkód górniczych, co wpływa negatywnie zarówno na konstrukcję stalową, jak i żelbetową budynku. Wykonaliśmy zabezpieczenie hali przed negatywnym wpływem szkód górniczych poprzez wykonanie ściągów przekątniowych, zapewniających sztywność fundamentu. Ponadto wykonano dwa fundamenty pod urządzenia technologiczne, które umożliwiają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie specjalistycznych maszyn z przeznaczeniem w przemyśle chemicznym.

Budowa w Będzinie została zrealizowana we współpracy z firmą Konspekt Hale Stalowe. Do zadań zleconych firmie Coolship należało wykonanie:

  • Robót ziemnych
  • Fundamentów
  • Podbudowy podposadzkowej
  • Kanalizacji deszczowej
  • Drogi dojazdowej
  • Placów manewrowych

Budowa samoobsługowej hali magazynowej była wykonana przez firmę Coolship w szczycie pandemii COVID-19. Pomimo trudności związanych z przerwaniem łańcuchów dostaw materiałów, budowę udało ukończyć się jeszcze przed wyznaczonym terminem.

Wspólnie wybudowano halę o szerokość: 10m, długość: 12m oraz wysokość w świetle: 4,60m.

Hala magazynowa w Będzinie

Copyright © 2021 Coolship. Wszelkie prawa zastrzeżone.