Projektowanie i budowa fundamentów, jak przebiega?

23 czerwca 2024
Projektowanie i budowa fundamentów, jak przebiega?

Fundamenty – aspekty techniczne i wykonawcze z perspektywy projektanta oraz wykonawcy

Fundamenty stanowią jeden z najważniejszych elementów każdego budynku, który decyduje o jego stabilności i długowieczności. Fundament to nie tylko punkt wyjścia dla budynku, ale przede wszystkim element, który odpowiada za:

  1. Przenoszenie obciążeń: Przenoszą wszystkich obciążeń budynku na grunt, między innymi ciężar samego budynku, śniegu oraz wiatru.
  2. Stabilność konstrukcji: Zapewniają stabilność i przeciwdziałają osiadaniu budynku.
  3. Izolacja: Chronią budynek przed wilgocią oraz wpływem warunków atmosferycznych.

Od jakości zaprojektowania oraz wykonania fundamentów zależą komfort, oraz bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. W niniejszym artykule przyjrzymy się najważniejszym aspektom technicznym i wytrzymałościowym fundamentów z perspektywy zarówno projektanta konstruktora, jak i wykonawcy.

Jako przedstawiciele renomowanej firmy budowlanej z Krakowa, pragniemy dostarczyć rzetelnych informacji, które pomogą Ci w zrozumieniu procesu projektowania oraz budowy fundamentów od podstaw.

Poznaj grunt oraz jego właściwości, czyli jak rodzaj gruntu wpływa na specyfikę robót ziemnych?

Każda budowa, niezależnie od jej wielkości czy przeznaczenia, zaczyna się od gruntu. To, co znajduje się pod powierzchnią ziemi, ma ogromny wpływ na przebieg kolejnych robót budowlanych na placu budowy. Doświadczenie oraz dobra znajomość gruntu i jego właściwości nie tylko umożliwia odpowiednie przygotowanie się do samej budowy, ale także pozwala na przewidzenie i uniknięcie potencjalnych problemów.

fundamenty Bolesław

W Polsce ponad 98% powierzchni kraju stanowią grunty od I do IV kategorii, wyróżniające się stosunkową łatwością w urabianiu. Czym jednak są te kategorie?

Kategorie gruntów ze względu na odspajanie i ładowanie określają podatność (łatwość) gruntu na odspajanie (urabianie) i ładowanie za pomocą maszyn budowlanych, co ułatwia dobór odpowiedniego sprzętu do danego typu gruntu. Kategorię urabialności gruntu ustala się na podstawie właściwości fizycznych gruntu, takich jak uziarnienie, wilgotność, spoistość oraz plastyczność.

Kategorie gruntów ze względu na urabialność:

Kategoria gruntuPrzykładowe rodzajeCharakterystykaProcent występowania w Polsce (szacunkowy)Metody urabiania
I: GlebaPiasek suchy, gleba uprawna zaorana, torf bez korzeniGrunt najłatwiejszy w obróbce, sypki20%Proste narzędzia ręczne (łopaty, motyki) lub mała koparka
II: Grunty w stanie płynnymPiasek wilgotny, glina piaszczysta, żwir luźny, nasypy z piasku, torf z korzeniami do 30 mm grubościSłabo przepuszczalne, zaleca się prace w okresie suchym5%Koparki, spycharki
III: Grunty łatwo urabialnePiaski gliniaste, pyły i lessy, rumosz skalny, gliny bez głazów, nasypy zleżałe, mady i namuły rzeczne, torf z korzeniami ponad 30 mm grubościStosunkowo łatwe w obróbce ręcznej i mechanicznej40%Koparki, spycharki, ładowarki
IV: Grunty średnio urabialneLessy suche zwarte, gliny ciężkie i zwałowe z głazami (głazy do 50 kg – nie więcej niż 10% objętości gruntu), iłołupki miękkie, nasypy zleżałe z gruzem lub tłuczniemTwardsze, wymagają większego wysiłku przy obróbce33%Koparki, spycharki, ładowarki, cięższy sprzęt budowlany
V – VII: Grunty trudno urabialne i skałyGrunty niespoiste i spoiste z dużą ilością kamieni i głazów, skały spękane, łamliwe, kruche, łupkowate, miękkie lub zwietrzałeZawierają dużo kamieni i głazów, utrudniających wykopy, bardzo twarde, wymagające specjalistycznego sprzętu2%Koparki na gąsienicach, młoty hydrauliczne, wiertnice

Aby dokładnie określić te właściwości, niezbędne staje się wykonanie profesjonalnych badań geologicznych gruntu, które odgrywają kluczową rolę w planowaniu i realizacji prac budowlanych, stanowiąc podstawę prawną opracowania projektu fundamentów. Więcej na temat badań geologicznych gruntu możesz przeczytać w tym artykule.

szalunki systemowe

Jeśli szukasz profesjonalnej firmy realizującej nawet najtrudniejsze inżynieryjnie projekty, która nie boi się wyzwań, zapoznaj się z naszą ofertą na wykonanie fundamentów oraz skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Wykonanie fundamentów w praktyce – od projektu do realizacji

Podstawą każdego trwałego oraz bezawaryjnego budynku są solidne fundamenty. Aby osiągnąć ten cel, niezbędna jest ścisła współpraca kierownika budowy, projektanta, geologawykonawcy. Zrozumienie specyfiki projektu, warunków gruntowych oraz potencjalnych problemów umożliwiają dobór najlepszych rozwiązań technicznych, oraz organizacyjnych, co zapewni szybkość realizacji, stabilność i bezpieczeństwo całej konstrukcji.

W przypadku prostych budynków i nieskomplikowanych warunków gruntowych proces wykonania robót ziemnych i fundamentowych jest mniej skomplikowany i nie wymaga tak skrupulatnych konsultacji, a jedynie odpowiedniej interpretacji projektu oraz opinii geologa. Jednak przy bardziej złożonych projektach i trudniejszych warunkach gruntowych, współpraca między projektantem, geologiem i wykonawcą staje się kluczowa – nierzadko wymaga obecności specjalistów na budowie w celu bieżącego monitorowania i dostosowywania rozwiązań do bieżących warunków na budowie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat fundamentów, koniecznie przeczytaj również:

Ile kosztuje wykonanie fundamentów? Poznaj cenę wykonania fundamentów

Płyta fundamentowa czy fundament tradycyjny?

Jak wygląda proces projektowania oraz wykonania fundamentów?

Aby lepiej zrozumieć, jakie działania są niezbędne na etapie wykonania fundamentów, należy przyjrzeć się kluczowym aspektom procesu budowlanego, do których należą:

Analiza warunków gruntowych:

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie badań geologicznych gruntu. Na ich podstawie można określić rodzaj i właściwości gruntu, co pozwala na bezpieczne zaprojektowanie fundamentów oraz wybór odpowiednich metod wykonania prac za pomocą optymalnego sprzętu. Na przykład, w przypadku twardych skał, konieczne może być użycie koparki wyposażonej w młot do rozkuć oraz sprzętu do robót wyburzeniowych. Natomiast w przypadku niebudowlanych nasypów konieczne może być ich usunięcie lub zaprojektowanie fundamentów w sposób umożliwiający posadowienie ich do warstwy nośnej gruntu.

stan 0,00

Projektowanie fundamentów

Projektant konstruktor przystępując do projektowania fundamentów, opiera się na wynikach badań geologicznych gruntu. Uwzględnia nośność oraz pozostałe właściwości gruntu, co pozwala na dostosowanie projektu do specyficznych warunków danego terenu. Dzięki temu fundamenty są odpowiednio zaprojektowane, co zapewnia stabilność budowli.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektowania fundamentów, przeczytaj: Zbrojenie fundamentów – ile stali potrzeba?

Określenie zakresu i skali robót:

Analiza projektu oraz właściwości gruntu pozwala na lepsze zrozumienie skali projektu, umożliwiając wykonawcy dokładne oszacowanie ilości materiałów potrzebnych wykonania właściwego etapu prac. Dzięki temu z wyprzedzeniem można zaplanować roboty związane z ewentualną wymianą gruntu pod fundamentami, ich skalę oraz czasochłonność.

Przeczytaj również: Co kupić na fundamenty? Materiały konieczne do wykonania fundamentów.

Dobór sprzętu:

Na podstawie wyników badań geologicznych gruntu oraz znajomości specyfiki gruntu, wykonawca może określić, jakie maszyny i narzędzia będą niezbędne do wykonania prac. W przypadku występowania twardych skał zwykła koparka na kołach może nie być wystarczająca – wtedy niezbędne będzie wynajęcie koparki na gąsienicach, młotów wyburzeniowych, a nawet wiertnic.

Zapobieganie problemom:

Doświadczony geolog, analizując właściwości gruntu, może przewidzieć potencjalne trudności, jakie mogą pojawić się na danym terenie. Dzięki temu projektant oraz wykonawca mogą z wyprzedzeniem opracować plan działania, uwzględniając możliwe problemy. Takie podejście zwiększa bezpieczeństwo i efektywność prac, pozwalając na szybkie reagowanie na wszelkie niespodziewane sytuacje oraz minimalizację ryzyka opóźnień lub dodatkowych kosztów.

Każdy z tych elementów jest nieodzowną częścią procesu budowlanego, wpływając na jakość, trwałość i bezpieczeństwo końcowej konstrukcji. Dzięki odpowiedniemu planowaniu i współpracy wszystkich zaangażowanych stron możliwe jest sprawne przeprowadzenie robót ziemnych i fundamentowych, nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Płyta fundamentowa czy fundament tradycyjny, co tańsze?

Przeczytaj również inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Beton – najczęściej zadawane pytania

Jaki beton stosuje się do budowy domu?

Roboty ziemne od A do Z – praktyczne porady i wskazówki

Roboty ziemne to pierwszy, widoczny gołym okiem etap w realizacji fundamentów, mający na celu przygotowanie terenu pod ich wykonanie. Proces ten obejmuje szereg działań, od wykopów poprzez stabilizację gruntu, aż po zasypki i zagęszczenie. Każdy z tych etapów wymaga precyzyjnego planowania i wykonania, aby zapewnić stabilność i trwałość konstrukcji.

Przygotowanie terenu

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, niezbędne jest dokładne oczyszczenie terenu z roślinności, gruzu oraz innych przeszkód a czasem nawet przygotowanie tymczasowej drogi dojazdowej dla celów budowlanych. Jeśli na terenie działki są drzewa, które należy usunąć – pamiętaj, żeby zrobić to przed wiosną – wycinka w okresie lęgowym jest niezgodna z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Wykopy

Wykopy stanowią podstawowy etap robót ziemnych, którego celem jest osiągnięcie odpowiedniej głębokości dla fundamentów oraz posadzki. W zależności od rodzaju fundamentów wykopy mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, za pomocą koparko ładowarki. Głębokość i szerokość wykopów zależą od projektu fundamentów oraz warunków gruntowych. W przypadku gruntów o niskiej nośności konieczne może być wykonanie wykopów głębszych, aby dotrzeć do warstwy nośnej gruntu lub zastosowanie innych metod wzmocnienia podłoża.

Zabezpieczenia dna wykopów – w razie konieczności

Zabezpieczenie wykopów jest konieczne, zwłaszcza w przypadkach występowania głębokich wykopów, występowania terenów osuwiskowych, obecność gruntów plastycznych oraz mocno nawodnionych, oraz występowanie gruntów skłonnych do pęcznienia. Oto kilka metod zabezpieczenia dna wykopów przed ich uszkodzeniem:

  1. Ścianki berlińskie i palowe: W przypadku głębokich wykopów do zabezpieczenia dna wykopów możesz zastosować ścianki berlińskie lub palowe, które zapewniają stabilność ścian wykopu. Ścianki te są montowane w gruncie na odpowiednią głębokość, co zapobiega osuwaniu się ziemi.
  2. Konsolidacja i wzmocnienie gruntu: Na terenach osuwiskowych kluczowe jest przeprowadzenie konsolidacji i wzmocnienia gruntu. Techniki takie jak iniekcje cementowe lub chemiczne pozwalają na zwiększenie spójności i nośności gruntu, co minimalizuje ryzyko osuwisk.
  3. Drenaż: W przypadku gruntów nawodnionych, istotne jest wykonanie odpowiedniego drenażu, aby obniżyć poziom wód gruntowych. Drenaż pionowy lub poziomy pozwala na odprowadzenie nadmiaru wody, co stabilizuje grunt i zapobiega się jego osuwaniu.
  4. Wzmocnienie skarp: Przy obecności dodatkowych obciążeń terenu przy skarpie, np. bliskości budynków lub ciężkiego sprzętu, konieczne jest wzmocnienie skarp. Stosuje się wtedy siatki geotechniczne, kotwy gruntowe oraz ścianki oporowe, które zwiększają stabilność skarpy.
  5. Zabezpieczenie przed pęcznieniem gruntów: Grunty skłonne do pęcznienia, takie jak iły, wymagają specjalnych zabiegów zabezpieczających. Może to obejmować wymianę części gruntu na bardziej stabilny materiał, zastosowanie geowłóknin, które ograniczają dostęp wody do gruntów pęczniejących, oraz wprowadzenie systemów odwadniających.

Każda z tych metod zabezpieczania wykopów ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności wykopów, minimalizując ryzyko uszkodzeń konstrukcji oraz zagrożeń dla pracowników.

Zabezpieczenie wykopów

Chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić budowę w trakcie trudnych warunków pogodowych? Odwiedź nasz artykuł: Budowa zimą: Praktyczne wskazówki oraz porady.

Stabilizacja gruntu – w razie konieczności

Stabilizacja gruntu jest istotnym etapem budowy, zwłaszcza w przypadku gruntów o słabej nośności. Proces ten obejmuje kilka metod, takich jak wymiana gruntu na kruszywo lub beton, palowanie czy zastosowanie kolumn żwirowych. Głównym celem stabilizacji jest poprawa nośności gruntu i zwiększenie jego odporności na osiadanie, co zapewnia stabilność i trwałość fundamentów oraz całej konstrukcji. Grunty nienośne stanowią niewielką część wszystkich gruntów w Polsce, a obejmują one przede wszystkim występowanie gruntów organicznych na dużych głębokościach, nasypy niebudowlane. Tereny te stanowią zazwyczaj wydzielone strefy przemysłowe, gdzie atrakcyjna cena działki ma na celu przyciągnięcie inwestorów do budowy obiektów przemysłowych, mimo trudnych warunków terenowych.

Jeśli planujesz budowę hali lub innego budynku przemysłowego, koniecznie zapoznaj się z tymi artykułami:

Fundamenty pod hale – Vademecum

Wymiary fundamentów pod hale

Kotwy fundamentowe – jakie wybrać?

Wnętrze hali magazynowej LMS

Integracja instalacji podziemnych

Bardzo ważne jest dokładne zaznajomienie się z projektem PZT (planem zagospodarowania terenu) i uwzględnienie lokalizacji przyszłych instalacji technicznych, takich jak wodno-kanalizacyjne, elektryczne i gazowe. Wykonanie instalacji równocześnie z pracami ziemnymi i fundamentowymi pozwala uprościć cały proces budowlany oraz uniknąć konieczności późniejszego powielania prac lub rozkuć, co zmniejsza ryzyko błędów oraz dodatkowych kosztów.

Zasypki i zagęszczenie

Po wykonaniu fundamentów, wykopy należy zasypać. Kluczowe jest odpowiednie zagęszczenie gruntu, co zapobiega osiadaniu i zapewnia stabilność konstrukcji. Zagęszczanie wykonuje się warstwami, przy użyciu sprzętu budowlanego w postaci zagęszczarki płytowej, a w przypadku dużych inwestycji inżynieryjnych – walców.

Do zasypania fundamentów od zewnątrz można użyć gruntu rodzimego z wykopu, pod warunkiem, że nie zawiera on dużych kamieni, które mogłyby uszkodzić izolację. Natomiast do obsypywania fundamentów od wewnątrz najlepiej stosować piasek.

Więcej o izolacji fundamentów przeczytasz na:

Ocieplenie fundamentów – praktyczne porady i wskazówki

Ocieplenie fundamentów pianą poliuretanową.

Nadzór archeologiczny podczas wykonywania robót fundamentowych

Zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, na obszarach o szczególnym znaczeniu historycznym lub archeologicznym konieczne jest prowadzenie robót budowlanych pod nadzorem archeologicznym. Oznacza to, że przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy skonsultować się z odpowiednimi służbami konserwatorskimi, które mogą wydać zalecenia dotyczące nadzoru archeologicznego.

Nadzór archeologiczny ma na celu ochronę dziedzictwa kulturowego i zapewnienie, że prace budowlane nie zniszczą cennych znalezisk archeologicznych. W praktyce oznacza to, że podczas robót ziemnych na miejscu mogą być obecni archeolodzy, którzy będą monitorować postęp prac i dokumentować wszelkie znaleziska. W przypadku odkrycia cennych pod względem historycznym znalezisk, prace mogą zostać wstrzymane do czasu ich zabezpieczenia.

Fundamenty Oświęcim

To, czy teren, na którym planowane są prace, jest objęty ochroną archeologiczną, określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jednak w przypadku odkrycia znalezisk archeologicznych na jakimkolwiek innym terenie, należy niezwłocznie o tym poinformować właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie zabytków (art. 32 ust. 1).

Opracowanie przygotowali Krzysztof Ostrowski oraz Przemysław Szalek.

Copyright © Coolship. Wszelkie prawa zastrzeżone.