Budowa hal sportowych

16 marca 2024
Budowa hal sportowych

Hale sportowe – Budowa hal sportowych krok po kroku

Współczesne społeczeństwo, coraz bardziej świadome znaczenia aktywności fizycznej, coraz chętniej spędza wolny czas podczas zajęć sportowych. Hale sportowe, będące sercem tej aktywności, stanowią miejsca spotkań, gdzie każdy, niezależnie od wieku czy umiejętności, może znaleźć coś dla siebie. Od hal gimnastycznych, po zatłoczone baseny i szkoły tańca – każda z nich jest świadectwem dążenia do zdrowia oraz dobrej kondycji.

Do najbardziej popularnych zaliczamy między innymi:

 • sale gimnastyczne,
 • baseny oraz pływalnie,
 • szkoły tańca,
 • sale fitness,
 • hale do squasha,
 • hale do gry w tenisa,
 • hale do sztuk walki oraz samoobrony,
 • hale przeznaczone do jazdy konnej oraz wiele innych.

Budowa hal sportowych mimo pozornie prostych założeń, jest procesem złożonym i wymagającym, podlegającym wielu rygorystycznym wymogom formalno-prawnym, narzuconym przez Prawo Budowlane. To nie tylko kwestia technologii oraz materiałów, ale także szeroko pojętej odpowiedzialności za bezpieczeństwo.

W niniejszym artykule, krok po kroku odkryjemy tajniki procesu budowy hal sportowych – od pierwszych wizji architektonicznych, przez wyzwania, aż po ostateczne wykończenie i oddanie obiektu do użytku.

stan 0,00

Jeśli szukasz profesjonalnej firmy budowlanej specjalizującej się w budowie hal sportowych w Krakowie i okolicach, skontaktuj się z nami. Nasz zespół służy fachowym doradztwem oraz dokładną wyceną, zapewniając kompleksową obsługę inwestycji związanych z budową hal sportowych na Śląsku oraz w Małopolsce – na podstawie naszego 20-letniego doświadczenia w branży budowlanej.

Nie wiesz, gdzie wybudować swoją halę? Zainwestuj w Małopolsce!

Hale sportowe – wymagania formalno-prawne

Mimo, że hale sportowe wydają się budynkami o prostej konstrukcji, w rzeczywistości są obiektami wymagającymi spełnienia wielu wymogów formalno-prawnych, a każda z kwestii powinna być dokładnie przemyślana jeszcze na etapie wyboru działki.

Lokalizacja inwestycji jest kluczowym czynnikiem decydującym o możliwości budowy hal sportowych z uwagi na fakt, iż wiele obszarów objętych jest różnego rodzaju ograniczeniami urbanistycznymi, jak na przykład Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz odrębnymi środowiskowymi.

Zanim rozpocznie się budowa, a zatem przed wbiciem przysłowiowej pierwszej łopaty oraz wmurowania kamienia węgielnego konieczne jest spełnienie szeregu kluczowych formalności:

 • Dysponowanie działką na cele budowlane odpowiednio przeznaczonej pod budowę obiektów sportowych. Działka taka musi posiadać zapewniony dostęp do drogi publicznej oraz uzbrojenia terenu w niezbędne sieci, takie jak prąd, woda, gaz itp.
 • Opracowanie mapy do celów projektowych, która stanowi niezbędny dokument do rozpoczęcia prac przez architekta.
 • Wykonanie badań geologicznych gruntu w rejonie planowanej inwestycji, co umożliwi odpowiednie zaprojektowanie konstrukcji, zgodnie z obowiązującymi warunkami gruntowymi.
 • Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego, zgodnego z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydanymi warunkami zabudowy. Projekt taki musi spełniać wszystkie normy techniczne oraz przeciwpożarowe, jednocześnie odpowiadać funkcjonalnym potrzebom użytkowym planowanego obiektu sportowego.
 • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę, które wymaga przeprowadzenia odpowiednich procedur administracyjnych. W tym celu należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, który musi być poparty kompletnym projektem budowlanym, opracowanym przez uprawnionego architekta, uwzględniającym wszystkie uzgodnienia oraz przepisy Prawa Budowlanego.
 • Opracowanie projektu technicznego, który obejmuje szczegółowe projekty konstrukcyjne, instalacyjne oraz infrastrukturalne, spełniające wymogi techniczne, jakim powinny odpowiadać hale sportowe. Projekt techniczny uwzględnia kluczowe elementy budowy niezbędne do prawidłowej realizacji hali. Projekt ten musi być zgodny z normami branżowymi oraz przepisami budowlanymi, a także uwzględniać wszelkie specyficzne wymagania danego typu obiektu, takie jak systemy oświetlenia, wentylacji oraz warunki ochrony przeciwpożarowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat czasu potrzebnego do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę, opisaliśmy szczegółowo ten proces w niniejszym artykule: Czas potrzebny do budowy domu.

Płyta fundamentowa

Projekt budowlany stanowi najważniejszy dokument, który w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Prawo Budowlane. Projekt techniczny może być swobodnie dostosowywany do wymagań formalno-prawnych opisanych we właściwym projekcie architektoniczno-budowlanym. Projekt techniczny nie wymaga uzyskiwania żadnych dodatkowych zgód lub uzgodnień urzędowych, opracowanie tego projektu jest jednak niezbędne przed rozpoczęciem prac na terenie budowy.

Poznaj również wymagania stawiane halom sprzedażowym oraz usługowym.

Hale sportowe – Jakie wymagania techniczne muszą spełnić?

Hale sportowe jako budynki muszą spełnić ogólnie przyjęte warunki techniczne określone w Prawie Budowlanym, w tym:

 • Wytrzymać pełne obciążenia lokalizacyjne wynikające z warunków atmosferycznych, takich jak wiatr oraz śnieg.
 • Być odpowiednio izolowane, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki dla osób w nich przebywających.
 • Być wyposażone w odpowiednie instalacje, zapewniając komfort użytkowania obiektu.
 • Być wyposażone w odpowiednie pomieszczenia do potrzeb higieniczno-sanitarnych oraz technicznych, takie jak szatnie, toalety, magazyny sprzętu, portiernia, ewentualne prysznice i miejsca dla ratowników oraz inne, które są niezbędne z uwagi na przeznaczenie.

Natomiast w procesie projektowania hal sportowych kluczowym staje się zrozumienie kwestii prawnych oraz ustalenie klasyfikacji budynku pod względem zagrożenia dla ludzi (ZL). Im większa liczba osób będzie przebywać w hali sportowej, tym bardziej rygorystyczne normy przeciwpożarowych powinny zostać spełnione. Wszystko to, aby umożliwić sprawną i bezpieczną ewakuację w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.

wykonanie słupów żelbetowych

Klasyfikacja hal sportowych pod względem zagrożenia dla ludzi, zdefiniowane jako ZL

 • ZL I dotyczy dużych obiektów sportowych, zaprojektowanych dla więcej niż 50 osób jednocześnie, przykładami czego są baseny, kryte pływalnie oraz stadiony. Obiekty te wymagają szczególnych środków bezpieczeństwa z uwagi na dużą liczbę potencjalnych użytkowników.
 • ZL III dotyczy mniejszych obiektów sportowych, niespełniających kryteriów dla ZL I. W ramach tej kategorii mieszczą się obiekty zaplanowane do użytku przez maksymalnie 50 osób jednocześnie. Przykładami takich hal sportowych są niewielkie baseny, sale gimnastyczne oraz korty do squasha, przeznaczone dla mniejszej liczby użytkowników

Poprawne stosowanie klasyfikacji ZL jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników hal sportowych, co wymaga ścisłej współpracy projektantów oraz wykonawców.

Poznaj również pozostałe kategorie ZL:

 • ZL II jest przeznaczona dla obiektów dostosowanych do potrzeb osób z ograniczoną zdolnością poruszania się, w tym szpitale i domy opieki.
 • ZL IVZL V dotyczą odpowiednio obiektów mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego, które nie kwalifikują się do wyżej wymienionych kategorii bezpieczeństwa.

Parterowe hale sportowe – wymagania przeciwpożarowe

Hale sportowe parterowe
Rodzaj hali sportowej Klasyfikacja ZL (zagrożenia ludzi) Wymagana klasa odporności pożarowej budynku Wymagania techniczne
Hale sportowe

przeznaczone dla mniej niż 50 osób*

ZL III „D” Główna konstrukcja nośna: R30

Konstrukcja dachu: bez wymagań

Strop: REI30

Ściany zewnętrzne: EI30

Ściana wewnętrzna: bez wymagań

Przekrycie dachu: bez wymagań

Hale sportowe przeznaczone dla mniej niż 50 osób* ZL I „D” Główna konstrukcja nośna: R30

Konstrukcja dachu: bez wymagań

Strop: REI30

Ściany zewnętrzne: EI30

Ściana wewnętrzna: bez wymagań

Przekrycie dachu: bez wymagań

*Hale sportowe o wysokości do 12 metrów

Uwaga: w przypadku wymienionych hal sportowych wyposażonych w samoczynne urządzenia gaśnicze wodne dopuszcza się:

1) obniżenie klasy odporności pożarowej budynku o jedną w stosunku do wynikającej z § 212,

2) przyjęcie klasy „E” odporności pożarowej dla budynku jednokondygnacyjnego.

Połączenie płyty warstwowej z drewnianą konstukcją

Piętrowe hale sportowe – wymagania przeciwpożarowe

Hale sportowe piętrowe
Rodzaj hali sportowej Klasyfikacja ZL (zagrożenia ludzi) Wymagana klasa odporności pożarowej budynku Wymagania techniczne
Hale sportowe

przeznaczone dla mniej niż 50 osób*

ZL III „D” Główna konstrukcja nośna: R30

Konstrukcja dachu: bez wymagań

Strop: REI30

Ściany zewnętrzne: EI30

Ściana wewnętrzna: bez wymagań

Przekrycie dachu: bez wymagań

Hale sportowe przeznaczone dla mniej niż 50 osób* ZL I „C” Główna konstrukcja nośna: R60

Konstrukcja dachu: R15

Strop: REI60

Ściany zewnętrzne: EI30

Ściana wewnętrzna: EI15

Przekrycie dachu: E15

*Hale sportowe o wysokości do 12 metrów, gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną jest na wysokości nie większej niż 9 m nad poziomem terenu.

Zastanawiasz się, czy zlecić budowę generalnemu wykonawcy czy osobiście prowadzić cały proces budowlany? Przeczytaj: Budowa pod klucz vs. Samodzielne zarządzanie projektem

Hale sportowe – przegląd technologii i materiałów

Planując budowę hali sportowej, przyjdzie Ci stanąć przed wieloma ważnymi wyborami, począwszy od wyboru właściwej technologii budowy, przez wybór najważniejszych materiałów budowlanych aż po sposób wykonania podłóg oraz wielu innych.

Może zainteresować Cię również: Planujesz budowę? Poznaj aktualne ceny materiałów budowlanych

Istotna na tym etapie staje się fachowa konsultacja oraz zrozumienie, jak przyjęte rozwiązania wpłyną na koszt budowy oraz jakość budynku. Jako fachowcy z dziedziny budownictwa wiemy, że realne ograniczenia budżetowe i technologiczne mogą uniemożliwić wcielenie w życie nawet najbardziej ambitnych wizji projektanta. Brak odpowiedniej wiedzy technicznej może nie tylko zwiększyć ryzyko przekroczenia budżetu, ale również wpłynąć na obniżenie jakości wykonania, co może skutkować stratami dla inwestora. Warto podkreślić, że nie ma uniwersalnego rozwiązania idealnie pasującego do każdej sytuacji – optymalny wybór zawsze zależy od specyficznych potrzeb i oczekiwań danego projektu.

Elewacja hali

Dla jednych najważniejsza będzie wysoka estetyka i perfekcyjne wykończenie w każdym, nawet najmniejszym detalu, podczas gdy inni największy nacisk kładą na trwałość zastosowanych rozwiązań oraz doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Każdy projekt jest inny, co wymaga, by decyzje projektowe były ściśle dostosowane do indywidualnych wymagań i charakterystyki konkretnego inwestora.

W tabeli poniżej przedstawiamy przegląd technologii oraz materiałów stosowanych do budowy hal sportowych, wraz z opisem oraz przykładowymi zastosowaniami.

Element budowy Materiały i technologie Uwagi oraz zastosowanie
Fundamenty Fundamenty tradycyjne,

 

Tradycyjne fundamenty są tańsze w wykonaniu i sprawdzają się w wielu typach budowli. Są bezpieczne i trwałe.

Sprawdź wymiary fundamentów pod hale

Płyta fundamentowa Płyta fundamentowa jest preferowana w przypadku występowania trudnych warunków gruntowych oraz w przypadku występowania dużych obciążeń. Zapewnia równomierny rozkład sił.

Poznaj różnice płyty fundamentowej oraz fundamentu tradycyjnego

Konstrukcja Stalowa

 

Konstrukcje stalowe są lekkie, tanie oraz szybkie w montażu. Idealne do dużych rozpiętości.
Drewniana

 

Drewniane konstrukcje są cenione za estetykę i ekologiczny charakter, ma szczególne zastosowanie w przypadku basenów oraz hal widowiskowo-sportowych.

Przeczytaj więcej na: Hale drewniane

Żelbetowa

 

Konstrukcje żelbetowe charakteryzują się wysoką odpornością przeciwpożarową. Są cięższe oraz droższe, ale szczególnie odporne na ewentualne uszkodzenia.

Przeczytaj więcej na: Hale żelbetowe czy stalowe?

Hybrydowa: żelbetowo-stalowa lub żelbetowo-drewniana Połączenie betonu oraz stali lub drewna łączy w sobie zalety każdej z tych technologii, oferując wysoką klasę odporności przeciwpożarowej, elastyczność projektowania oraz szybkość montażu.
Przekrycie dachu Płyty warstwowe,

 

Ekonomia i wytrzymałość, wymagają odpowiedniego nachylenia dachu – co najmniej 4 stopni.
Membrana dachowa

 

Dedykowana dla hal sportowych o dużej rozpiętości umożliwia wykonanie dachu płaskiego o kącie nachylenia co najmniej 1 stopnia.
Dach pneumatyczny Nie uwzględnia pełnych obciążeń od śniegu. W przypadku awarii istnieje ryzyko zawalenia, czego przykładem jest zawalenie się dachu pneumatycznego w nowo wybudowanej hali sportowej Zabrzu, spowodowane zalegającym śniegiem 12 grudnia 2022
Obudowa ścian Płyty warstwowe Tanie i efektywne, zapewniają dobre parametry przeciwpożarowe, termiczne i akustyczne.
Elewacja wentylowana Lepsza estetyka wykonania oraz większa możliwość personalizacji przyjętych rozwiązań. System od 2 do 3 razy droższy w porównaniu z elewacją z płyt warstwowych.
Fasada szklana Nowoczesny wygląd oraz dobre doświetlenie światłem dziennym, naturalnym. Rozwiązanie to jest około 5-krotnie droższe w porównaniu do elewacji z płyt warstwowych.
Konstrukcja tradycyjna murowana Trwałe, odporne z dobrą izolacyjnością akustyczną. Rozwiązanie czasochłonne oraz kosztowne.
Podłoga Posadzka betonowa,

 

Uniwersalna i trwała, dobra do większości zastosowań.
Podłoga drewniana, parkiet

 

Estetyczne, do obiektów reprezentacyjnych, szkół tańca i tym podobnych.
Żywica epoksydowa,

 

Łatwa w utrzymaniu, odporna na wilgoć, idealna do basenów.
Podłoga pochłaniające energię kinetyczną Do siłowni i miejsc, gdzie kluczowa jest amortyzacja i bezpieczeństwo.
Powłoki antypoślizgowe,

 

Dodatkowe powłoki zapewniające lepsze bezpieczeństwo, zapobiegają poślizgom.

Opracowanie przygotowali Krzysztof Ostrowski oraz Przemysław Szalek.

Copyright © Coolship. Wszelkie prawa zastrzeżone.