Płyta fundamentowa czy fundament tradycyjny?

29 grudnia 2021
Płyta fundamentowa czy fundament tradycyjny?

Płyta fundamentowa czy fundament tradycyjny? Od czego zależy wybór technologii wykonania fundamentów?

Odwiecznym dylematem inwestorów jest wybór technologii wykonania fundamentów. Czym innym charakteryzuje się płyta fundamentowa, a czym innym tradycyjny fundament na ławach i ścianach fundamentowych. Dobór odpowiedniej technologii wynika z warunków gruntowych panujących na terenie działki, wpływa na cenę wykonania fundamentu oraz czas niezbędny do wykonania fundamentu.

Fundamenty i podbudowa

Zalety oraz wady płyty fundamentowej oraz fundamentu tradycyjnego

Nie można jednoznacznie stwierdzić, która z technologii jest lepsza lub gorsza. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że płyta fundamentowa dobrze sprawdza się w trudnych warunkach gruntowych, co związane jest z jej wyższą ceną w porównaniu do fundamentów tradycyjnych. Ostatecznie decyzję o sposobie posadowienia obiektu winien podejmować uprawniony konstruktor. To jego wiedza oraz doświadczenie pozwolą Ci uniknąć problemów podczas budowy oraz późniejszego użytkowania domu, biura czy też hali.

 Fundament tradycyjnyPłyta fundamentowa
Koszt wykonania

 
Czas wykonania 

Mniejszy stopień skomplikowania prac

 
Dostępność firm budowlanych

 
Obecność wody gruntowej 

Szkody górniczeStosowanie ściągów przekątniowych

Poziom posadowieniaPosadowienie poniżej poziomu przemarzania gruntyMniejsza głębokość posadowienia fundamentu

Dlaczego wybudować obiekt na fundamencie tradycyjnym?

Fundament tradycyjny niewątpliwie charakteryzuje się niską ceną budowy oraz dłuższym czasem wykonania, niż w przypadku płyty fundamentowej. Wykonując fundament tradycyjny oszczędzasz przede wszystkim sporą ilość betonu oraz stali zbrojeniowej, kosztem większej ilości robocizny. Dodatkową różnicą jest większymi koszt koszty szalunków budowlanych oraz wyższe koszty izolacji.

Fundament tradycyjny jest najczęściej projektowanym oraz wykonywanym fundamentem w budownictwie. Jest stosunkowo prosty w wykonaniu oraz nie wymaga dużych nakładów finansowych przez wykonawcę, przez co łatwiej będzie Ci znaleźć firmę budowlaną, która wykona dla Ciebie fundament tradycyjny, niż płytę fundamentową. Jeżeli chcesz dowiedzieć się: ile kosztuje wykonanie fundamentu w zależności od technologii wykonania koniecznie zapoznaj się z podlinkowanym przeze mnie artykułem blogowym.

Budynek 2 kondygnacyjny

Kiedy zdecydować się na płytę fundamentową?

Jak wspomniałem we wcześniejszej części artykułu, płyta fundamentowa jest droższym rozwiązaniem niż wykonanie fundamentu w technologii tradycyjnej. Płyta fundamentowa charakteryzuje się dużo większą sztywnością od fundamentu tradycyjnego, dzięki równomiernemu rozłożeniu obciążenia. Płytę często wykonuje się w przypadku obiektów objętych oddziaływaniem szkód górniczych, płytko posadowionych wód gruntowych, jak i w przypadku występowania gruntów słabej nośności. Innym przykładem częstszego zastosowania płyty fundamentowej są małe budynki mieszkalne oraz biurowe, gdzie różnica wynikająca z ilości zastosowanego materiału nie jest tak dotkliwa dla Inwestora.

Fundamenty dla przemysłu – przewaga fundamentu tradycyjnego

Jeżeli zamierzasz wybudować halę przemysłową, lub inny duży obiekt dla przemysłu fundament tradycyjny to często najlepsze rozwiązanie. Pozwala on na dużą oszczędność pieniędzy. Ograniczenie ilości zastosowanego materiału to oszczędność pieniędzy, ale również dbałość o środowisko naturalne. W dzisiejszych, trudnych czasach dostępność cementu, stali zbrojeniowej, pustaków czy styropianu jest mocno ograniczona, przez co warto decydować się na rozwiązania pozwalające na optymalizację kosztów budowy oraz ilości zastosowanego materiału.

Innym czynnikiem, który determinuje wykonanie fundamentu tradycyjnego jest występowanie głęboko posadowionych gruntów organicznych. Wykonując płytę fundamentową należy usunąć warstwę gruntów organicznych pod całą płytą fundamentową, kiedy w przypadku fundamentu tradycyjnego wystarczy wymienić gruntu jedynie pod stopami fundamentowymi. W tym przypadku cena betonu, stali zbrojeniowej oraz zakres robót ziemnych to tylko wierzchołek góry lodowej, należy bowiem dodatkowo wywieźć oraz zutylizować nadmiar gruntu z terenu inwestycji. Wywóz i utylizacja gruntu są czynnikami mocno cenotwórczymi, które należy wziąć pod uwagę bilansując cenę wykonania fundamentu tradycyjnego oraz płyty fundamentowej.

Podsumowanie

Decydując się na wybór technologii wykonania fundamentów powinieneś zaopiniować tę sprawę z uprawnionym konstruktorem, który pomoże Ci wybrać odpowiednią decyzję na podstawie badań geologicznych gruntu. Standardowy fundament jest prostszy i tańszy w wykonaniu, ale wymaga dużo większego nakładu czasu przez wykonawcę, niż w przypadku płyty. Płyty fundamentowe z uwagi na swoją sztywność dobrze sprawdzą się w trudnych warunkach gruntowych, jednak rozwiązanie to nie wybacza błędów wykonawczych. Dobrze wykonana płyta fundamentowa oraz fundament tradycyjny są rozwiązaniami równoważnymi. Kwestia wyboru odpowiedniej technologii zależy przede wszystkim od Ciebie jak i Twoich oczekiwań finansowych oraz terminowych. Dobrze wykonany fundament zagwarantuje Ci bezpieczeństwo użytkowania budynku przez całe dziesięciolecia, niezależnie od zastosowanej technologii.

Caritas Brzegi Budowa

Opracowanie przygotowali Krzysztof Ostrowski oraz Przemysław Szalek.

Copyright © Coolship. Wszelkie prawa zastrzeżone.